دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016) , 2016-09-14

عنوان : ( ارائه و حل مدل چندهدفه ی انتخاب پروژههای عمرانی در بخش عمومی کشور با استفاده NSGA-II از الگوریتم )

نویسندگان: عطا گنجلو , ابراهیم رضائی نیک , ناصر مطهری فریمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروژه های عمرانی در بودجه عمومی تحت عنوان تملک دارایی های سرمایه ای تعریف می شوند ....

کلمات کلیدی

, انتخاب پروژه های عمرانی, بخش عمومی, مسئله چند هدفه, الگوریتم NSGA II
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065897,
author = {عطا گنجلو and ابراهیم رضائی نیک and مطهری فریمانی, ناصر},
title = {ارائه و حل مدل چندهدفه ی انتخاب پروژههای عمرانی در بخش عمومی کشور با استفاده NSGA-II از الگوریتم},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انتخاب پروژه های عمرانی، بخش عمومی، مسئله چند هدفه، الگوریتم NSGA II},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه و حل مدل چندهدفه ی انتخاب پروژههای عمرانی در بخش عمومی کشور با استفاده NSGA-II از الگوریتم
%A عطا گنجلو
%A ابراهیم رضائی نیک
%A مطهری فریمانی, ناصر
%J دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)
%D 2016

[Download]