اندیشمندان حقوق, دوره (5), شماره (13), سال (2017-9) , صفحات (79-94)

عنوان : ( واکاوی مصادیق اسقاط رد در خیار عیب )

نویسندگان: حمید سلیمانی , عباسعلی سلطانی , کریم عبداللهی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واکاوی مصادیق اسقاط رد در خیار عیب

کلمات کلیدی

, اسقاط رد, انحلال عقود, ارش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065934,
author = {سلیمانی, حمید and سلطانی, عباسعلی and عبداللهی نژاد, کریم},
title = {واکاوی مصادیق اسقاط رد در خیار عیب},
journal = {اندیشمندان حقوق},
year = {2017},
volume = {5},
number = {13},
month = {September},
issn = {2538-2764},
pages = {79--94},
numpages = {15},
keywords = {اسقاط رد، انحلال عقود، ارش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی مصادیق اسقاط رد در خیار عیب
%A سلیمانی, حمید
%A سلطانی, عباسعلی
%A عبداللهی نژاد, کریم
%J اندیشمندان حقوق
%@ 2538-2764
%D 2017

[Download]