همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان و معنویت , 2017-05-08

عنوان : ( بازتاب مولفه‌های معنویت در داستان‌های کودک‌نگاشت مجموعۀ «آفتاب» )

فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حیطۀ ادبیات کودک و نوجوان علاوه بر داستان‌هایی که بزرگ‌سالان برای مخاطبانِ این ادبیات می‌نویسند، کودکان و نوجوانان، خود نیز به نگارش داستان می‌پردازند. چنین آثاری را متون کودک‌نگاشت می‌نامیم. از آنجاکه این نوشته‌ها از ذهن و زبان کودکان و نوجوانان جاری می‌شوند، می‌توانند تا حد زیادی جلوه‌گر نگاه و دیدگاه آنان نسبت به مسائل گوناگون باشند. معنویّت از نگاه کودکان و تفکرشان دربارۀ اخلاق، مذهب، عرفان و آنچه در دایرۀ معنویّت می‌گنجد مقولۀ مهم و جالب توجهی است که متون کودک‌نگاشت می‌توانند زوایایی از آن را برای ما روشن کنند. در این پژوهش، داستان‌های کودک‌نگاشتِ مقطع دبستان در مجموعۀ «آفتاب» را به‌عنوان جامعۀ آماری در نظر گرفته‌ایم. این مجموعه داستان، محصول انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی است که در آن آثار اعضای مراکز کانون در شهر مشهد چاپ شده است. هدف پژوهش حاضر این است که دریابیم درون‌مایۀ این داستان‎ها ذیل کدام‌ یک از مؤلفه‎‌های مرتبط با معنویّت قرار می‌گیرد. بدین منظور، پس از استخراج مؤلفه‌های معنوی این داستان‌ها، مفاهیم معنوی موجود در آن‌ها را تحت سه عنوان «معنویّت مذهبی»، «معنویّت اخلاقی» و «معنویّت عرفانی» دسته‌بندی کرده‌ایم. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که مؤلفه‌های معنویت اخلاقی بیش از مؤلفه‌های دو نوعِ دیگرِ معنویّت در داستان‌های کودک‌نگاشت آفتاب دیده می‌شود.

کلمات کلیدی

, داستان کودک‌نگاشت, مجموعۀ آفتاب, معنویت, معنویت اخلاقی, معنویت عرفانی, معنویت مذهبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065973,
author = {},
title = {بازتاب مولفه‌های معنویت در داستان‌های کودک‌نگاشت مجموعۀ «آفتاب»},
booktitle = {همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان و معنویت},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {داستان کودک‌نگاشت، مجموعۀ آفتاب، معنویت، معنویت اخلاقی، معنویت عرفانی، معنویت مذهبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازتاب مولفه‌های معنویت در داستان‌های کودک‌نگاشت مجموعۀ «آفتاب»
%A
%J همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان و معنویت
%D 2017

[Download]