ششمین همایش ادبیات کودک و نوجوان ومعنویت , 2016-05-07

عنوان : ( آموزش مفهوم خدا به کودکان در برنامۀ فبک با استفاده از داستان موسی و شبان و بر اساس الگوی وارتنبرگ )

نویسندگان: محمدجواد مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توماس وارتنبرگ در کتاب Big Ideas for Little Kids: Teaching philosophy Through Children's Literature (فکرهای بزرگ برای بچه‌های کوچک: آموزش فلسفه از طریق ادبیات کودک) هفت حوزه برای فلسفه تعریف می‌کند: متافیزیک، معرفت‌شناسی، فلسفۀ زبان، فلسفۀ ذهن، فلسفۀ اخلاق، فلسفۀ اجتماعی و سیاسی، و زیبایی‌شناسی. او در این کتاب برای سوق دادن کودکان به تفکر و گفت‌وگو در جلسات فلسفه برای کودکان (فبک)، با استفاده از داستان‌های موجود در زبان انگلیسی و بر اساس الگویی که در این کتاب ارائه می‌دهد، برای داستان‌های مرتبط با هر یک از این هفت حوزه پرسش‌هایی طرح می‌کند. از آن‌جا که بسیاری از مفاهیم عرفانی و به‌ویژه پرسش دربارۀ مفهوم و ماهیت خدا در حوزۀ متافیزیک قرار می‌گیرد، نوشتار حاضر می‌کوشد که با استفاده از الگوی وارتنبرگ، دربارۀ داستان عرفانی موسی و شبان که در دفتر دوم مثنوی معنوی آمده است، پرسش‌هایی طرح کند و به این طریق نشان دهد که می‌توان از داستان‌های موجود در آثار ادب عرفانی فارسی، و به‌ویژه مثنوی معنوی، برای آموزش مفاهیم دشواری همچون خدا و چیستی او (موضوعی که معمولاً در آثار فبک به آن توجه چندانی نمی‌شود) به کودکان بهره برد.

کلمات کلیدی

, خدا, مثنوی معنوی, موسی و شبان, وارتنبرگ, فکرهای بزرگ برای بچه‌های کوچک, فلسفه برای کودکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065975,
author = {مهدوی, محمدجواد},
title = {آموزش مفهوم خدا به کودکان در برنامۀ فبک با استفاده از داستان موسی و شبان و بر اساس الگوی وارتنبرگ},
booktitle = {ششمین همایش ادبیات کودک و نوجوان ومعنویت},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خدا، مثنوی معنوی، موسی و شبان، وارتنبرگ، فکرهای بزرگ برای بچه‌های کوچک، فلسفه برای کودکان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آموزش مفهوم خدا به کودکان در برنامۀ فبک با استفاده از داستان موسی و شبان و بر اساس الگوی وارتنبرگ
%A مهدوی, محمدجواد
%J ششمین همایش ادبیات کودک و نوجوان ومعنویت
%D 2016

[Download]