سیاست گذاری اقتصادی, دوره (9), شماره (17), سال (2017-9) , صفحات (145-172)

عنوان : ( تاثیر ساختار کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد تابع واکنش بانک مرکزی )

نویسندگان: مهدی حاج امینی نجف آبادی , محمدعلی فلاحی , محمدطاهر احمدی شادمهری , علی اکبر ناجی میدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کسری بودجه مزمن و تسلط مالی دولت بر بخش پولی از مشخصه‏ های اقتصاد ایران در سال ‏های بعد از انقلاب بوده که بر اساس ادبیات اقتصادی تغییرات مداوم و قابل توجه در عرضه پول ایران را توضیح می‏ دهد. مقاله حاضر تاثیر ساختار کسری بودجه بر نقدینگی را در چارچوب تابع واکنشِ بانک مرکزی و با استفاده از مدل VARX طی دوره 1358 تا 1389 بررسی می‏ کند. نتایج بدست آمده نشان می‏ دهد که تغییرات کسری بودجه کل و نقدینگی الزاماً هم‏ جهت نیستند. تصمیمات دولت در مورد افزایش کسری بودجه عملیاتی که منعکس‏ کننده عملیات جاری دولت است، موجب افزایش کسری بودجه کل و نقدینگی می‏ شود. اما شوک‏ های مازاد تراز سرمایه که عمدتاً منعکس‏ کننده تحولات نفتی اقتصاد ایران است، با وجود کاهش یا افزایش کسری بودجه کل، تاثیری بر نقدینگی ندارد. بنابراین کسری بودجه عملیاتی - و نه الزاماً کسری بودجه کل یا مازاد تراز سرمایه- در کوتاه‏ مدت و بلندمدت محرک اصلی تغییرات نقدینگی است و تکانه‏ های بازار نفت به خودی‏ خود آثار دائمی بر نقدینگی ندارند. بدین ترتیب، برای موفقیت در مهار تورم لازم است اصلاحات بودجه‏ ای با محوریت کسری بودجه عملیاتی کوچک و انعطاف ‏پذیر، توازن ادواری کسری بودجه عملیاتی و کاهش تسلط بودجه بر سیستم بانکی دنبال شود.

کلمات کلیدی

, تابع واکنش عرضه پول, نقدینگی, کسری بودجه عملیاتی, مدل VARX
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066001,
author = {حاج امینی نجف آبادی, مهدی and فلاحی, محمدعلی and احمدی شادمهری, محمدطاهر and ناجی میدانی, علی اکبر},
title = {تاثیر ساختار کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد تابع واکنش بانک مرکزی},
journal = {سیاست گذاری اقتصادی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {17},
month = {September},
issn = {2645-3967},
pages = {145--172},
numpages = {27},
keywords = {تابع واکنش عرضه پول، نقدینگی، کسری بودجه عملیاتی، مدل VARX},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ساختار کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد تابع واکنش بانک مرکزی
%A حاج امینی نجف آبادی, مهدی
%A فلاحی, محمدعلی
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%J سیاست گذاری اقتصادی
%@ 2645-3967
%D 2017

[Download]