زیست فناوری گیاهان داروئی و قارچ های کوهی ایران , 2017-09-02

عنوان : ( ریزازدیادی درون شیشه گیاه کاکوتی کوهی Ziziphora clinopodioides L. به عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند )

نویسندگان: اعظم مومنی , فرهاد شکوهی فر , فاطمه ذاکر تولائی , محمد خیرخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه دارویی و معطر کاکوتی کوهی با نام علمی Ziziphora clinopodioides L. متعلق به جنس زیزیفورا و تیره نعناع می باشد که به حالت خودرو در مناطق وسیعی از ایران می روید. با توجه به مواد موثره بالا، این گیاه به عنوان یک گیاه با ارزش دسته بندی شده است. در حال حاضر به دلیل مشکلات تکثیر گیاه از طریق بذر و برداشت بی رویه از مراتع طبیعی، انتظار می رود جمعیت گیاه به شدت کاهش یابد. این مطالعه با هدف تولید انبوه نشاء، و با استفاده از روش تکثیر درون شیشه ای شامل مراحل تثبیت، ساقه زایی و ریشه زایی انجام شد. با توجه به نتایج بدست آمده ساقه زایی و ریشه زایی گیاه کاکوتی در مدت زمان در حدود سه ماه در شرایط درون شیشه ممکن است. این نتایج می تواند امکان تکثیر انبوه اکوتیپ های ارزشمند و خاص این گیاه را با روش غیر جنسی فراهم نماید.

کلمات کلیدی

, کاکوتی کوهی, ریزازدیادی, ساقه زایی, ریشه زایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066002,
author = {اعظم مومنی and شکوهی فر, فرهاد and فاطمه ذاکر تولائی and محمد خیرخواه},
title = {ریزازدیادی درون شیشه گیاه کاکوتی کوهی Ziziphora clinopodioides L. به عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند},
booktitle = {زیست فناوری گیاهان داروئی و قارچ های کوهی ایران},
year = {2017},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {کاکوتی کوهی، ریزازدیادی، ساقه زایی، ریشه زایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ریزازدیادی درون شیشه گیاه کاکوتی کوهی Ziziphora clinopodioides L. به عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند
%A اعظم مومنی
%A شکوهی فر, فرهاد
%A فاطمه ذاکر تولائی
%A محمد خیرخواه
%J زیست فناوری گیاهان داروئی و قارچ های کوهی ایران
%D 2017

[Download]