هفتمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری , 2017-12-21

عنوان : ( ساخت سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی توسط لایه نشانی فیلم PbS نوع-p به روش های LBL و رسوب یک مرحله ای جوهر اصلاح شده نانوذرات )

نویسندگان: حسین بیگی نصرآبادی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش تعویض لیگاند حالت جامد لایه به لایه (LBL) اغلب برای ساخت فیلم نازک نقاط کوانتومی در هنگام ساخت سلول خورشیدی نقطه کوانتومی مورد استفاده قرار می گیرد. این روش شامل تکرار متناوب مراحل رسوب کلوئید نانوذرات بروی زیرلایه، تعویض لیگاند حالت جامد به کمک حلال شامل لیگاند جدید و شستشوی لایه تعویض لیگاند شده جهت رسیدن به ضخامت فیلم مورد نظر می باشد. فرایند سخت و زمانبر و همچنین اتلاف 90-99 درصد نقاط کوانتومی حین فرایند، این روش تعویض لیگاند را با محدودیت هایی مواجه کرده است. جهت رفع محدودیت های روش تعویض لیگاند LBL، روش تعویض لیگاند تک مرحله ای به کمک جوهر از پیش تعویض شده نقاط کوانتومی معرفی شده است. در این روش، نقاط کوانتومی پس از سنتز به روش های تعویض لیگاند محلولی توسط لیگاند Mercaptopropionic acid (MPA) اصلاح شده و در حلال DMSO تشکیل کلوئیدهای پایدار (جوهر) می دهند. در ادامه، جوهر پیش تعویض شده حین ساخت لایه نازک نقاط کوانتومی (با ضخامت حدود 300 نانومتر) به صورت تک مرحله ای و مستقیم بروی زیر لایه FTO+TiO2 به روش ساده پوشش دهی چرخشی رسوب داده شده و نهایتا سلول هایی با ساختار اتصال شکل 1 ساخته شده اند. در نمودار جریان-ولتاژ شکل 2 نشان داده شده است که در مقایسه دو سلول مشابه که در آنها لایه نقاط کوانتومی اصلاح شده توسط MPA یکبار به روش LBL و بار دیگر به روش تک مرحله ای و به کمک جوهر نقاط کوانتومی ساخته شده اند، سلول ساخته شده به روش تک مرحله ای بازده تبدیل انرژی بیشتری را فراهم آورده است. مزایای روش تک مرحله ای در تشکیل لایه نقاط کوانتومی صاف و چگال و ممانعت از تخریب و اکسیداسیون لایه نقاط کوانتومی حین فرایندهای متناوب تعویض لیگاند حالت جامد را می توان به بازده بالاتر این سلول ها نسبت داد.

کلمات کلیدی

, سلول خورشیدی, نقطه کوانتومی, لایه نشانی, روش LBL.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066011,
author = {بیگی نصرآبادی, حسین and سجادی, سیدعبدالکریم and باباخانی, ابوالفضل},
title = {ساخت سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی توسط لایه نشانی فیلم PbS نوع-p به روش های LBL و رسوب یک مرحله ای جوهر اصلاح شده نانوذرات},
booktitle = {هفتمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سلول خورشیدی، نقطه کوانتومی، لایه نشانی، روش LBL.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی توسط لایه نشانی فیلم PbS نوع-p به روش های LBL و رسوب یک مرحله ای جوهر اصلاح شده نانوذرات
%A بیگی نصرآبادی, حسین
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A باباخانی, ابوالفضل
%J هفتمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری
%D 2017

[Download]