سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , 2017-05-04

عنوان : ( دیرینه¬بوم شناسی سازند آب¬تلخ برمبنای استراکودها در برش مزدوران )

نویسندگان: بیتا مصطفوی , فاطمه هادوی , مرضیه نطقی مقدم , محسن علامه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آب تلخ یکی از سازندهای حوضه رسوبی کپه داغ است که در برش مزدوران910متر ضخامت داشته و عمدتا شامل شیل و مارن است. در توالی چینه شناسی برش مزدوران تعداد 92 نمونه برای بررسی استراکودا آماده سازی و مطالعه شد. در این مطالعه شرایط رسوبگذاری سازند آب تلخ در برش مزدوران بررسی شده است. بر مبنای مطالعات دیرینه بوم شناسی انجام شده، حوضه رسوبگذاری نهشته های مورد بررسی در عرض جغرافیایی پایین و گرم واقع می باشد و تغییرات در عمق و میزان اکسیِژن را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, دیرینه¬بوم¬شناسی, آبتلخ, استراکودها, مزدوران, کپه¬داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066021,
author = {مصطفوی, بیتا and هادوی, فاطمه and مرضیه نطقی مقدم and محسن علامه},
title = {دیرینه¬بوم شناسی سازند آب¬تلخ برمبنای استراکودها در برش مزدوران},
booktitle = {سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی},
year = {2017},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {دیرینه¬بوم¬شناسی، آبتلخ، استراکودها، مزدوران، کپه¬داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دیرینه¬بوم شناسی سازند آب¬تلخ برمبنای استراکودها در برش مزدوران
%A مصطفوی, بیتا
%A هادوی, فاطمه
%A مرضیه نطقی مقدم
%A محسن علامه
%J سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
%D 2017

[Download]