زسی و پنجمین گردهمایی علوم زمین , 2017-02-19

عنوان : ( زیست‌ چینه نگاری سازند آب‌ تلخ در برش بابافرجی برمبنای استراکودها )

نویسندگان: بیتا مصطفوی , فاطمه هادوی , مرضیه نطقی مقدم , محسن علامه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آب تلخ یکی از سازندهای حوضه رسوبی کپه داغ است که در برش بابافرجی840 متر ضخامت داشته و شامل شیل و مارن است. در توالی چینه شناسی بابافرجی، 30 جنس و 77 گونه از استراکودا شناسایی شد. براساس گونه‌های شاخص، 4 زون‌زیستی Cythereis sp.12., Limburgina sp., Alatacythere sp. 2., Cytherelloidea sp.1. تعیین شده است. مطابق با زون‌های زیستی استراکودی شناسایی شده و مقایسه با زون‌های نانوفسیلی CC21- CC24 از زون‌بندیSissingh 1977، سن سازند آب تلخ در برش مورد مطالعه ابتدای کامپانین پسین- ماستریشتین پیشین پیشنهاد میشود.

کلمات کلیدی

, زیست چینه نگاری, آبتلخ, بابافرجی, استراکودها, نانوفسیل های آهکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066023,
author = {مصطفوی, بیتا and هادوی, فاطمه and مرضیه نطقی مقدم and محسن علامه},
title = {زیست‌ چینه نگاری سازند آب‌ تلخ در برش بابافرجی برمبنای استراکودها},
booktitle = {زسی و پنجمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زیست چینه نگاری، آبتلخ، بابافرجی، استراکودها، نانوفسیل های آهکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست‌ چینه نگاری سازند آب‌ تلخ در برش بابافرجی برمبنای استراکودها
%A مصطفوی, بیتا
%A هادوی, فاطمه
%A مرضیه نطقی مقدم
%A محسن علامه
%J زسی و پنجمین گردهمایی علوم زمین
%D 2017

[Download]