سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین , 2017-02-19

عنوان : ( چینه نگاری زیستی سازند آبدراز در برش بابافرجی بر مبنای استراکودها )

نویسندگان: فاطمه هادوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعات کنونی سازند آب دراز در برش بابافرجی واقع در شرق حوضه کپه داغ بر اساس آستراکود ها بررسی شده است. ضخامت سازند آبدراز در این برش 560متر می باشد و متشکل از شیل و مارن همراه با سه افق سنگ آهک گل سفیدی است. مطالعات انجام شده در برش بابافرجی منجر به شناسایی 17 جنس و53 گونه استراکود شده است. بر مبنای گونه‌های شناسایی شده چهار زون زیست چینه شناسی در این برش تعیین گردید. براساس استراکودها و انطباق با نانوفسیل‌های آهکی شناسایی شده در این برش، سن سازند آب دراز سانتونین پسین تا ابتدای کامپانین پسین است.

کلمات کلیدی

آب دراز؛ بابا فرجی ؛ استراکود؛ کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066024,
author = {هادوی, فاطمه},
title = {چینه نگاری زیستی سازند آبدراز در برش بابافرجی بر مبنای استراکودها},
booktitle = {سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آب دراز؛ بابا فرجی ؛ استراکود؛ کپه داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چینه نگاری زیستی سازند آبدراز در برش بابافرجی بر مبنای استراکودها
%A هادوی, فاطمه
%J سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین
%D 2017

[Download]