دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2016-05-25

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند دلیچای بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش زفریزی )

نویسندگان: مصطفی برسان نجار , فاطمه هادوی , مرضیه نطقی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رخنمون مناسبی از سازند دلیچای در روستای فریزی( محدوده ساختاری بینالود) متشکل از مارن و ماسه سنگ وجود دارد. در این پژوهش زیست چینه نگاری این سازند با 540 متر در برش فریزی مورد مطالعه قرار گرفته است. 52 نمونه از این توالی گرفته شده که به روش اسمیر اسلاید آماده سازی گردید. در این بررسی 50 گونه نانوفسیلی شناسایی و معرفی شد. بر اساس نانوفسیلهای شناسایی شده، 11 بایوزون تعیین گردید. بر مبنای بایوزون های تعیین شده سن سازند دلیچای در برش فریزی بازوسین تا بریازین پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, دلیچای, نانوفسیل, بینالود,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066025,
author = {برسان نجار, مصطفی and هادوی, فاطمه and مرضیه نطقی مقدم},
title = {زیست چینه نگاری سازند دلیچای بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش زفریزی},
booktitle = {دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2016},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {دلیچای، نانوفسیل، بینالود،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری سازند دلیچای بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش زفریزی
%A برسان نجار, مصطفی
%A هادوی, فاطمه
%A مرضیه نطقی مقدم
%J دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2016

[Download]