سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی , 2016-08-25

عنوان : ( اثربخشی گروه درمانی هیجان مدار بر افسردگی در زنان مبتلا به اختلال خوردن )

نویسندگان: ارمغان مرتاض هجری , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر شدت افسردگی در افراد مبتلا به اختلال خوردن انجام گرفت. نگرانی درباره افزایش میزان شیوع اضافه وزن از شواهدی بر میخیزد که نشان میدهد، وزن اضافی یک اثر نامطلوب بر سلامت و طول عمر دارد و با بیماری هایی همچون اختلالات خلقی همبود دار.د امروزه چاقی و افسردگی دو بیماری مهمی هستند که در سراسر جهان رو به افزایش بوده و سلامتی انسانها راتهدید می کنند.درمان هیجان مدار به عنوان درمانی نو انسان گرایانه، با تلفیق و روز آمدکردن درمان های فرد محور، گشتالت درمانی و وجودی و تمرکزبر فرایندهای پردازش هیجانی، از حمایت تجربی قابل توجهی برخوردار است.در این پژوهش 30 نفر که تشخیص اختلال خوردن را دریافت کرده بودند با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه EAT-26 برای سنجش اختلال خوردن و پرسشنامه افسردگی بک برای سنجش افسردگی استفاده شد.گروه آزمایش در 12 جلسه درمان گروهی به مدت 90 دقیقه در معرض متغیر مستقل( درمان هیجان مدار) قرار گرفت. طرح آزمایش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس تک متغیری استفاده شد.نتایج به دست آمده نشان داد که درمان هیجان مدار می تواند افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال خوردن را کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, درمان هیجان مدار, اختلال خوردن, افسردگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066030,
author = {مرتاض هجری, ارمغان and مشهدی, علی},
title = {اثربخشی گروه درمانی هیجان مدار بر افسردگی در زنان مبتلا به اختلال خوردن},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی},
year = {2016},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {درمان هیجان مدار، اختلال خوردن، افسردگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی گروه درمانی هیجان مدار بر افسردگی در زنان مبتلا به اختلال خوردن
%A مرتاض هجری, ارمغان
%A مشهدی, علی
%J سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
%D 2016

[Download]