پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (29), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (463-473)

عنوان : ( بررسی اثرسمیت پپتید GL-9 بر سلولها ی A549 و سلولهای خونی انسانی و حیوانی )

نویسندگان: کوثر هوشمند , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سرطان به یک بیماری همه گیر در جهان تبدیل شده است. دانشمندان در تلاش هستند تا با استفاده از روش های متفاوت شیمی درمانی، اشعه درمانی و جراحی حال عمومی بیماران مبتلا به سرطان را ارتقاء بخشند. با این حال استفاده از این روش های درمانی با عوارض جانبی شدیدی برای بیمار همراه هستند که روند درمان را بسیار خسته کننده و دردآور می¬کنند. از اینرو دانشمندان به دنبال راه های درمانی جدیدی با کمترین عوارض جانبی هستند که در بر دارنده ترکیباتی همانند پپتید ها است. اهداف: هدف از این مطالعه بررسی اثر سمیت پپتیدGL-9 بر روی رده سلولی آدنوکارسینومای اپیتلیال ریوی انسانی(A549) و همچنین گلبول¬های قرمز و سفید خونی انسان و گاو است. مواد و روش ها: پپتید 9 GL- یک پپتید 9 اسید آمینه ای با توالی GASRMWYFL است که درغلظت¬های متفاوت 12، 25 و 50 g/ml سمیت آن بر سلول¬های A549 بررسی شد. سمیت پپتید GL-9 بر روی رده سلولی A549 بر پایه سنجش MTT در طی زمان های 24 و 48 ساعت مشخص شد. همچنین سمیت این پپتید بر روی گلبول¬های قرمز انسانی و گاوی از طریق روش همولیز جذبی و نشر شعاعی بررسی گردید. بعلاوه سمیت این پپتید بر روی گلبول¬های سفید انسانی از طریق روش شیب غلظتی فایکول ارزیابی شد. نتایج: نتایج مطالعات حاکی از آن بود که پپتید GL-9 وابسته به دوز بر روی رشد رده سلولی A549در زمان 48 ساعت دارای اثر سمیت است. بعلاوه مطالعات نشان داد که پپتید GL-9 کمترین اثر را در همولیز گلبول های قرمز و کاهش تعداد گلبول های سفید خون دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، پپتید GL-9 دارای اثر سمیت بر روی سلول¬های سرطانی است و کمترین اثر کشندگی را بر روی سلول¬های طبیعی انسانی و حیوانی داراست. از اینرو می¬توان امید¬وار بود که با انجام بررسی¬ها و آزمایش¬های گسترده تر، در آینده ای نزدیک این پپتید به عنوان جایگزینی برای درمان¬های رایج سرطان مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, پپتید GL-9 سلول , ریوی اپیتلیال اندوکارسیتومای های انسانی (A549) , MTT غلظتی گرادیان همولیز, , فایکول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066055,
author = {هوشمند, کوثر and آسوده, احمد},
title = {بررسی اثرسمیت پپتید GL-9 بر سلولها ی A549 و سلولهای خونی انسانی و حیوانی},
journal = {پژوهش های سلولی و ملکولی},
year = {2017},
volume = {29},
number = {4},
month = {March},
issn = {2383-2738},
pages = {463--473},
numpages = {10},
keywords = {پپتید GL-9 سلول ، ریوی اپیتلیال اندوکارسیتومای های انسانی (A549) ، MTT غلظتی گرادیان همولیز، ، فایکول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرسمیت پپتید GL-9 بر سلولها ی A549 و سلولهای خونی انسانی و حیوانی
%A هوشمند, کوثر
%A آسوده, احمد
%J پژوهش های سلولی و ملکولی
%@ 2383-2738
%D 2017

[Download]