دیرینه شناسی, دوره (3), شماره (2), سال (2015-12) , صفحات (172-181)

عنوان : ( استراکدهای سازند آب دراز در برش مزدوران شرق کپه داغ )

نویسندگان: سمیه سنجری , فاطمه هادوی , محسن علامه , مرضیه نطقی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی سازند آب دراز در حوضه کپه داغ، استراکدهای برش مزدوران مورد مطالعه قرار گرفته است. سنگ شناسی عمده سازند در این برش از شیل و مارن همراه با سه افق سنگ آهک گل سفیدی تشکیل شده است. نهشته‌های مطالعه شده حاوی بقایای استراکدها است که بررسی این میکروفسیل‌ها منجر به شناسایی 40گونه،16جنس و چهار زون زیستی شده است. براساس استراکدها و انطباق با نانوفسیل‌های آهکی شناسایی شده در این برش، سن سازند آب دراز سانتونین پسین تا آبتدای کامپانین پسین تعیین گردید.

کلمات کلیدی

استراکد؛ آب دراز؛ کپه داغ؛ مزدوران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066059,
author = {سنجری, سمیه and هادوی, فاطمه and محسن علامه and مرضیه نطقی مقدم},
title = {استراکدهای سازند آب دراز در برش مزدوران شرق کپه داغ},
journal = {دیرینه شناسی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {2},
month = {December},
issn = {2345-2153},
pages = {172--181},
numpages = {9},
keywords = {استراکد؛ آب دراز؛ کپه داغ؛ مزدوران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استراکدهای سازند آب دراز در برش مزدوران شرق کپه داغ
%A سنجری, سمیه
%A هادوی, فاطمه
%A محسن علامه
%A مرضیه نطقی مقدم
%J دیرینه شناسی
%@ 2345-2153
%D 2015

[Download]