Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی, ( ISI ), دوره (52), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (375-391)

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevin fanleaf virus) در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد )

نویسندگان: مریم کارگر , محمد زکی عقل , محمود معصومی , محسن مهرور , کرامت اله ایزدپناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus, GFLV) متعلق به جنس Nepovirus از خانواده Secoviridae است. این ویروس یکی از مخرب‏‏ترین بیماری ویروسی مو در سراسر دنیا است که موجب خسارت جبران ناپذیری در تاکستان‏‏ها می‏شود. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی GFLV در تاکستان‏‏های استان فارس و کهگیلویه و بویر احمد از تاکستان‏‏ها و علفهای هرز موجود در تاکستانها نمونه برداری شد. با استفاده از آنتی‏‏بادی جدایه ایرانی ویروس در آزمون الیزا GFLV علاوه بر تاک در گیاهان مرغ، علف هفت بند، قیاق و تمشک نیز ردیابی شد. از مایه زنی مکانیکی ویروس برگ بادبزنی مو از میزبانهای مختلف در گیاهان سلمه تره تولید لکه‏‏های کلروتیک و رگبرگ روشنی در برگ‏‏های جدید شد. با استفاده از آغازگر‏‏های اختصاصی طول کامل پروتئین پوششی ویروس تکثیر و بروش RTPCR-RFLP تنوع ژنتیکی جدایه ها بررسی شد. هضم آنزیمی قطعه تکثیر شده با اندونوکلئاز TaqI جدایه‏‏های GFLV از جنوب غرب ایران را در 11 گروه ژنوتیپی قرار داد. نتایج آنالیز‏های فیلوژنی بر اساس ژن پروتئین پوششی نشان داد که جدایه‏های ایرانی GFLV در شاخه‏ای مجزا از جدایه‏های سایر نقاط دنیا قرار دارند. جدایه‏های تعیین ترادف شده در این تحقیق به همراه جدایه‏های شرق کشور در گروهی مجزا از جدایه‏های غرب کشور قرار گرفتند که نشان دهنده اثر جدایی جغرافیایی در تکامل GFLV است.

کلمات کلیدی

, تنوع ژنتیکی, ویروس برگ بادبزنی مو, RFLP, فارس و کهکیلویه و بویر احمد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066099,
author = {کارگر, مریم and زکی عقل, محمد and محمود معصومی and مهرور, محسن and کرامت اله ایزدپناه},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevin fanleaf virus) در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد},
journal = {Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی},
year = {2016},
volume = {52},
number = {3},
month = {December},
issn = {0006-2774},
pages = {375--391},
numpages = {16},
keywords = {تنوع ژنتیکی، ویروس برگ بادبزنی مو، RFLP، فارس و کهکیلویه و بویر احمد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevin fanleaf virus) در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد
%A کارگر, مریم
%A زکی عقل, محمد
%A محمود معصومی
%A مهرور, محسن
%A کرامت اله ایزدپناه
%J Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی
%@ 0006-2774
%D 2016

[Download]