چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23

عنوان : ( ارزیابی تولید بیوگاز از فاضلاب کشتارگاه در سیستم ناپیوسته هضم بی‌هوازی )

نویسندگان: محمد یزدانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , آوا حیدری , محمدحسین عباسپور فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فاضلاب کشتارگاه به عنوان یکی از فاضلابهای با بار آلی زیاد و پتانسیل بالای آلایندگی محیط زیست، نیازمند توجهی ویژه برای بازنگری در فرآیند تصفیه است. از میان روشهای مرسوم تصفیه فاضلاب کشتارگاهی، تصفیه بیولوژیکی به صورت هضم بیهوازی ضمن حذف مواد آلی یا COD با راندمان قابل قبول، امکان استحصال انرژی به شکل بیوگاز را نیز از این پسماند فراهم میآورد. با این شیوه تصفیه فاضلاب کشتارگاه میتوان از پسماندهای حیوانی نیز استفاده بهینه را برد. در این پژوهش میزان کل بیوگاز و متان تولیدی از هضم بیهوازی فاضلاب کشتارگاهی در شرایط مزوفیلیک و همچنین راندمان حذف COD مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در ظروف با حجم 250 میلی لیتر به صورت بسته و با جامد کل حدود یک درصد انجام گردید تا پتانسیل تولید بیشینه بیوگاز از این ماده مشخص گردد. میزان بیوگاز و متان حاصل از هضم بیهوازی این ماده به ترتیب NL.kg-1VS610 و 416 بدست آمد. راندمان حذف COD پس از انجام فرآیند نیز به 51 درصد رسید که در فرآیند تصفیه فاضلاب به روش بیهوازی مطلوب است.

کلمات کلیدی

, بیوگاز, راندمان حذف COD, تصفیه بیولوژیک, بازیافت انرژی, هضم بیهوازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066128,
author = {یزدانی, محمد and ابراهیمی نیک, محمدعلی and حیدری, آوا and عباسپور فرد, محمدحسین},
title = {ارزیابی تولید بیوگاز از فاضلاب کشتارگاه در سیستم ناپیوسته هضم بی‌هوازی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیوگاز، راندمان حذف COD، تصفیه بیولوژیک، بازیافت انرژی، هضم بیهوازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تولید بیوگاز از فاضلاب کشتارگاه در سیستم ناپیوسته هضم بی‌هوازی
%A یزدانی, محمد
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%A حیدری, آوا
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%J چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
%D 2017

[Download]