ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2017-10-28

عنوان : ( بررسی سینتیک و مدل انحلال مولیبدنیت در محیط اسید سولفوریک )

نویسندگان: محمد مودی , جلیل وحدتی خاکی , احد ضابط , مصطفی میرجلیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش سینتیک و انحلال کنسانتره مولیبدنیت در محیط اسید سولفوریک در حضور هیدروژن پراکسید مورد بررسی قرار گرفت. غلظت عامل اکسیدان موثرترین پارامتر در میزان انحلال مولیبدنیت می باشد؛ از این رو تاثیر غلظت و در ادامه تاثیر پارامترهای دما و زمان لیچینگ با استفاده از فرایند طراحی آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. میزان انحلال مولیبدن در مراحل خالص سازی به کمک دستگاه طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP) بدست آمد که نتایج حاصل توسط نرم افزار Design-Expert مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به مدل پیشنهادی و بر اساس نتایح آنالیز واریانس و نمودارهای فرایند طراحی آزمایش مشاهده گردید در دماهای بالای لیچینگ میزان انحلال کاهش می یابد؛ زیرا افزایش دمای لیچینگ روند تجزیه و کاهش غلظت H2O2 را تسریع می کند، از این رو در دمای بالای لیچینگ، میزان انحلال مولیبدنیت حداقل می باشد. با توجه به اینکه فرایند لیچینگ مولیبدنیت منجر به تشکیل خاکستر نمی شود، مدل واکنش شیمیایی در بررسی سینتیک مورد استفاده قرار گرفت. میزان انحلال مولیبدنیت با افزایش غلظت عامل اکسیدان افزایش می یابد. ثابت سرعت واکنش با افزایش دما تا ℃ 60 افزایش یافت و انرژی اکتیواسیون KJ/mol 74 می باشد.

کلمات کلیدی

, انحلال مولیبدنیت, اسید سولفوریک, سینتیک, طراحی آزمایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066135,
author = {مودی, محمد and وحدتی خاکی, جلیل and ضابط, احد and میرجلیلی, مصطفی},
title = {بررسی سینتیک و مدل انحلال مولیبدنیت در محیط اسید سولفوریک},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انحلال مولیبدنیت، اسید سولفوریک، سینتیک، طراحی آزمایش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سینتیک و مدل انحلال مولیبدنیت در محیط اسید سولفوریک
%A مودی, محمد
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A ضابط, احد
%A میرجلیلی, مصطفی
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
%D 2017

[Download]