ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2017-10-28

عنوان : ( تولید کامپوزیت نانو ساختار برنج آلفا-آلومینا به روش سنتز احتراقی با استفاده از سیستم CuO-ZnO-Al-C )

نویسندگان: حسن ماروسی , جلیل وحدتی خاکی , مصطفی میرجلیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت‌شده با ذرات سرامیکی به علت مقاومت به شکست، مقاومت خزشی و مقاومت در برابر اکسیداسیون، برای کاربردهای دفاعی، خودروسازی، صنایع هوافضا و... مورداستفاده قرار می گیرند. در این پژوهش تولید کامپوزیت نانو ساختار برنج آلفا-آلومینا به روش سنتز احتراقی خود پیش‌رونده دمابالا (SHS) با استفاده از مخلوط پودری CuO-ZnO-Al-C مورداستفاده قرارگرفته است. بدین منظور ابتدا مخلوط پودر واکنش‌دهنده‌ها به مدت یک ساعت مورد فعال‌سازی مکانیکی قرار گرفت و سپس نمونه ی استوانه ای فشرده‌شده تهیه شد. سپس نمونه فشرده‌شده درون دستگاه ماکروویو قرار گرفت و واکنش سنتز احتراقی با استفاده از امواج ماکروویو صورت گرفت. به‌منظور بررسی مشخصه های نمونه تولیدی، آزمون های XRD، SEM و EDX بر روی آن ها انجام شد. نتایج نشان داد که محصول تولیدشده شامل یک کامپوزیت زمینه فلزی به‌صورت برنج تک فاز آلفا و ذرات تقویت‌کننده آلومینا که درون زمینه فلزی به‌صورت همگن توزیع‌شده‌اند، می باشد.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت نانو ساختار, برنج تک فاز آلفا, سنتز احتراقی, آسیا کاری مکانیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066138,
author = {ماروسی, حسن and وحدتی خاکی, جلیل and میرجلیلی, مصطفی},
title = {تولید کامپوزیت نانو ساختار برنج آلفا-آلومینا به روش سنتز احتراقی با استفاده از سیستم CuO-ZnO-Al-C},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کامپوزیت نانو ساختار، برنج تک فاز آلفا، سنتز احتراقی، آسیا کاری مکانیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید کامپوزیت نانو ساختار برنج آلفا-آلومینا به روش سنتز احتراقی با استفاده از سیستم CuO-ZnO-Al-C
%A ماروسی, حسن
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A میرجلیلی, مصطفی
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
%D 2017

[Download]