علوم قرآن و حدیث, دوره (52), شماره (104), سال (2020-9) , صفحات (139-162)

عنوان : ( بررسی و نقد مولفه های تفسیر کلامی زمخشری در انگاره طبرسی (ره) )

نویسندگان: مسعود نمازی زادگان , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفسیر کلامی، زمخشری، طبرسی

کلمات کلیدی

, تفسیر کلامی, زمخشری, طبرسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066194,
author = {نمازی زادگان, مسعود and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and نقی زاده, حسن},
title = {بررسی و نقد مولفه های تفسیر کلامی زمخشری در انگاره طبرسی (ره)},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2020},
volume = {52},
number = {104},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {139--162},
numpages = {23},
keywords = {تفسیر کلامی، زمخشری، طبرسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و نقد مولفه های تفسیر کلامی زمخشری در انگاره طبرسی (ره)
%A نمازی زادگان, مسعود
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A نقی زاده, حسن
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2020

[Download]