پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک , 2017-11-22

عنوان : ( مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت گاز کربن دی اکسید در محلول پتاسیم کربنات با استفاده از مدل برپایه یونی Nonelctrolyte-NRTL-NRF )

نویسندگان: رضا مرادی , سیدحسین مظلومی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل گرمایش زمین، حذف گازهای گلخانه ای از فرآیند های صنعتی به یکی از مهترین مسائل زیست محیطی تبدیل شده است که محققین تحقیقات زیادی برای حل این معضل انجام داده اند و همچنین بسیاری از پژوهش ها در حال بررسی هستند. در این تحقیق حلالیت گاز دی اکسید کربن در محلول پتاسیم کربنات مدلسازی شده است. در این مدلسازی از مدل ترمودینامیکی isNNN و همچنین حلال پتاسیم کربنات داغ در غلظت های 20، 30، 40 درصد وزنی استفاده شده است. در مدلسازی انجام شده پارامترهای مدل isNNN بر اساس داده های تجربی تنظیم می شوند. میزان فشار محاسبه شده برای حلالیت گاز CO_2 در این محلول در مقایسه با داده های تجربی دارای درصد خطای %9/5 می باشد، که این درصد خطا در مقایسه با مدل های ارائه شده توسط محققین برای محلول پتاسیم کربنات داغ کمتر است.

کلمات کلیدی

, حذف گازدی اکسیدکربن, مدلسازی ترمودینامیکی, حلال پتاسیم کربنات داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066197,
author = {مرادی, رضا and مظلومی, سیدحسین},
title = {مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت گاز کربن دی اکسید در محلول پتاسیم کربنات با استفاده از مدل برپایه یونی Nonelctrolyte-NRTL-NRF},
booktitle = {پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حذف گازدی اکسیدکربن، مدلسازی ترمودینامیکی،حلال پتاسیم کربنات داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت گاز کربن دی اکسید در محلول پتاسیم کربنات با استفاده از مدل برپایه یونی Nonelctrolyte-NRTL-NRF
%A مرادی, رضا
%A مظلومی, سیدحسین
%J پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
%D 2017

[Download]