پنجمین همایش مالیاتهای اسلامی , 2013-02-13

عنوان : ( روش‌های پیاده‌سازی مالیات‌های اسلامی در قوانین مالیاتی عصر حاضر: مطالعه موردی: زکات در مالزی و عربستان، )

نویسندگان: علی اکبر ناجی میدانی , مرتضی مرتضوی کاخکی , وحید ارشدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سده اخیر و با شکل گیری جرایانات احیای اندیشه دینی از یک سو و درخواست مسلمین برای بازگشت به قوانین اسلامی یکی از دغدغه های بسیاری از اندیشمندان قانون گذاری بر اساس شریعت اسلامی بوده است. در این میان حوزه اقتصاد محل بحث های فراوانی بوده و تقابل نظام اقتصادی اسلامی با سایر نظامات اقتصادی بحث های فراوانی را به خود اختصاص داده است و اقتصاد اسلامی به عنوان یک نظام مستقل مورد تاکید اندیشمندان مسلمان قرار گرفته است. یکی از شواهد این اندیشمدان برای وجود نظامی اسلامی در حوزه اقتصاد طراحی مالیات های ویژه و با کاربردهای مشخص در شریعت اسلام بوده است که به واسطه تاثیرات عملی فراوان در رفتار مسلمین از اهمیت مضاعفی نیز برخوردار است چرا که با توجه به جدایی سیستم های حکومتی و دینی در بسیاری از جوامع عملا بین سیستم مالیاتی متعارف و اسلامی تعارض وجود داشته و عملا مسلمین متعهد به پرداخت زکات و خمس و سایر مالیات های اسلامی با پرداخت مضاعف مالیات رو به رو بوده اند. از سوی دیگر از آن جایی که هدف هر سیستم مالیاتی افزایش پایه مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است در دوره های اخیر بسیاری از کشورها درصدد استفاده از انگیزه های مذهبی برای مالیات ستانی بوده اند و به این دلیل و یا دلالیلی دیگر درصدد تطبیق قوانین مالیاتی خود با مالیات های اسلامی و طراحی سیستم برای جمع آوری و توزیع این مالیات های شرعی بر آمده اند. کشورهای پاکستان، مالزی و عربستان از این جمله اند که در تحقیق حاضر درصدیم که با توجه به تجربه این کشورها روش های پیاده سازی مالیاتهای اسلامی را استقرا نموده و با مطالعه تطبیقی قوانین مالیاتی مالزی و قانون جدید و قدیم مالیاتی عربستان به نقاط ضعف و قوت این روش ها پی برده تا بر اساس آن بتوان راهکاری متناسب با خصوصیات ویژه ایران را طراحی نمود. در پژوهش حاضر کشور عربستان به این دلیل مورد توجه قرار گرفته است که علاوه بر سابقه چندین ساله در پیاده سازی این قوانین به تازگی قاونی جدید در مالیات را تصویب نموده و هم چنین از لحاظ اقتصادی به واسطه پتانسیل بالای گردشگری و هم چنین وابستگی به نفت ساختار اقتصادی بالفعل و بالقوه ای مانند ایران دارد انتخاب شده است و از سوی دیگر مالزی به این دلیل انتخاب شده است که با توجه به رشد بالای اقتصادی این کشور در دهه های گذشته و ادغام این اقتصاد در اقتصاد جهانی می تواند نمونه ای مناسب برای مطالعه اقتصادهای ادغام شده در اقتصاد جهانی و مواجه با بسیاری از مسائل نوظهور در عرصه اقتصادی باشد.

کلمات کلیدی

, مالیات های اسلامی, زکات, ایران, مالزی, عربستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066224,
author = {ناجی میدانی, علی اکبر and مرتضوی کاخکی, مرتضی and ارشدی, وحید},
title = {روش‌های پیاده‌سازی مالیات‌های اسلامی در قوانین مالیاتی عصر حاضر: مطالعه موردی: زکات در مالزی و عربستان،},
booktitle = {پنجمین همایش مالیاتهای اسلامی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مالیات های اسلامی-زکات-ایران-مالزی-عربستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش‌های پیاده‌سازی مالیات‌های اسلامی در قوانین مالیاتی عصر حاضر: مطالعه موردی: زکات در مالزی و عربستان،
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A مرتضوی کاخکی, مرتضی
%A ارشدی, وحید
%J پنجمین همایش مالیاتهای اسلامی
%D 2013

[Download]