اولین همایش ملی اهل بیت و بنیان های فرهنگی عصر حاضر , 2015-05-09

عنوان : ( بررسی آموزه های دینی بر حوزه تنظیم روابط اقتصادی در خانواده )

نویسندگان: امیرحسین بانکی پور فرد , وحید ارشدی , مهرناز سطوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موضوعات بسیار مهم که در آموزه‌های اسلامی به آن توجه ویژه شده است، تبیین و تنظیم نظام اقتصادی خانواده است.«اقتصاد خانواده؛ علم تدبیر منزل، اداره منابع مالی خانواده و بر قراری تعادل دخل و خرج در خانواده است.» (صافی، 1388 : ص135) نگاه اسلام به تأمین اقتصاد خانواده، نگاه دقیق و واقع‌گرایانه است که منجر به آرامش در زندگی انسان خواهد شد. فهم صحیح از آموزه‌های دینی و جاری‌کردن آنها در متن زندگی خانواده‌ها و حاکم کردن سبک زندگی بر مبنای این دستورات، پیامدهای مثبتی در جهت ایجاد امنیت جسمی و روحی در زندگی خانواده‌ها دارد. خانواده، نهادی است که در دو حوزه مصرف و عامل اقتصادی می‌تواند رفتار اقتصادی خود را شکل دهد. این رفتارها در چارچوب اندیشه‌ها و باورهای حاکم بر افراد خانواده شکل می‌گیرد. به طور معمول، باور به هر اندیشه‌ای با هدف رسیدن به سعادت و رستگاری ایجاد می‌شود. خانواده مسلمان نیز که اندیشه‌های اسلامی را سعادت‌بخش می‌داند، رفتار خود را باید در چارچوب آموزه های دینی شکل دهد، تا به فلاح و رستگاری در دنیا و آخرت برسد. یکی از شاخص‌های رستگاری، آسایش همراه با آرامش است که آسایش بعد جسمانی دارد و آرامش بعد روحانی. هنگامی که افراد خانواده از نظر روحی و جسمی در وضعیت مناسبی برخوردار باشند، می توانند جامعه را از استعدادهای خود به بهترین وجه بهره‌مند سازند. در این مقاله، با استفاده از آموزه‌های دینی در متن آیات و روایات و سیره اهل بیت(علیهم السلام) با روش تحلیلی و توصیفی، نحوه رفتار اقتصادی خانواده در ابعاد مختلف اقتصادی تبیین می‌گردد. آموزه‌های اقتصادی دین، از بدو تشکیل نهاد خانواده و در طول دوران زندگی و اثرات رعایت این آموزه‌ها، بر ایجاد خانواده پایدار مد نظر این مقاله می باشد.

کلمات کلیدی

, آموزه‌های دینی, تنظیم روابط اقتصادی, خانواده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066226,
author = {امیرحسین بانکی پور فرد and ارشدی, وحید and مهرناز سطوت},
title = {بررسی آموزه های دینی بر حوزه تنظیم روابط اقتصادی در خانواده},
booktitle = {اولین همایش ملی اهل بیت و بنیان های فرهنگی عصر حاضر},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {آموزه‌های دینی- تنظیم روابط اقتصادی- خانواده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آموزه های دینی بر حوزه تنظیم روابط اقتصادی در خانواده
%A امیرحسین بانکی پور فرد
%A ارشدی, وحید
%A مهرناز سطوت
%J اولین همایش ملی اهل بیت و بنیان های فرهنگی عصر حاضر
%D 2015

[Download]