چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری , 2017-12-22

عنوان : ( بررسی الگوی مصرف کاربران خانگی تحت تاثیر توام منابع ذخیره ساز حرارتی و برنامه های پاسخگویی تقاضا )

نویسندگان: فاطمه رادفر , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , سعید سید مهدوی چابک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت بار راه حل موثری جهت تغییر شکل منحنی بار مصرف کننده می باشد. عدم یکنواختی مصرف برق در ساعات مختلف شبانه¬روز، باعث می¬شود تا بخشی از ظرفیت تجهیزات نصب شده در ساعات کم بار شبکه بدون¬استفاده بمانند. لذا جابجایی مصرف برق از ساعات پیک که تولید برق گرانتر است به ساعاتی که تولید برق ارزانتر است، از اهداف اصلی مدیریت بار و مصرف برق خواهد بود. این مقاله با هدف کاهش میزان پیک بار و بهینه¬سازی هزینه تأمین انرژی لازم برای مصرف¬کننده ارایه شده است. مدل¬ها برروی منحنی بار مشترکین خانگی شبکه خراسان شبیه سازی شده است. ابتدا به بررسی رفتار آن¬ها با توجه به تعرفه¬های زمانی در طول سال پرداخته شده است و سپس با روش مینیمم کردن هزینه های مشتری و با توجه به تقاضای سرمایشی وگرمایشی به تعیین ظرفیت و عملکرد بهینه برای سیستم ذخیره¬ساز حرارتی مورد نیاز مشتری و همچنین تعیین انرژی الکتریکی ذخیره شده می پردازیم و در نهایت کارکرد همزمان سیستم ذخیره¬ساز بهمراه برنامه های پاسخگویی-بار، تغییرات قیمتی و جریمه و پاداش¬های پرداختی به مشتریان، تلاش در جهت کاهش میزان پیک¬بار وکاهش هزینه¬های مصرف کننده را به-خوبی نشان می¬دهد.

کلمات کلیدی

برنامه های پاسخ به تقاضا؛ تقاضای گرمایشی و سرمایشی ذخیره سازی انرژی؛ سیستم ذخیره ساز حرارتی؛ شبکه هوشمند.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066237,
author = {رادفر, فاطمه and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین and سعید سید مهدوی چابک},
title = {بررسی الگوی مصرف کاربران خانگی تحت تاثیر توام منابع ذخیره ساز حرارتی و برنامه های پاسخگویی تقاضا},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامه های پاسخ به تقاضا؛ تقاضای گرمایشی و سرمایشی ذخیره سازی انرژی؛ سیستم ذخیره ساز حرارتی؛ شبکه هوشمند.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی الگوی مصرف کاربران خانگی تحت تاثیر توام منابع ذخیره ساز حرارتی و برنامه های پاسخگویی تقاضا
%A رادفر, فاطمه
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%A سعید سید مهدوی چابک
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
%D 2017

[Download]