پنجمین همایش زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری , 2017-12-20

عنوان : ( تحلیل پیچش و انحنای طولی محور تاقدیس دُربادام )

نویسندگان: حمیدرضا افخمی اردکانی , فرزین قائمی , بهنام رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاقدیس دربادام در پهنه ساختاری کپه داغ، درفاصله 45 کیلومتری شمال شهرستان قوچان و در مرز دو استان خراسان رضوی و شمالی واقع شده است. برداشت های میدانی و تجزیه و تحلیل پارامترهای هندسی حاکی از آن است که تاقدیس دربادام دارای دو کوهان با آرایش پلکانی می باشد. انحنای محور تاقدیس بدلیل رشد دو تاقدیس مجزا (DA1 و DA2) و پیوستن آن ها به یکدیگر در حین رشد آن ها است. همچنین تاثیر تاقدیس امام قلی بر روی کوهان DَA1که در فاصله نزدیک، در جنوب آن قرار دارد، تاثیر مکانیزم متفاوت چین خوردگی دو کوهان و تاثیر گسله های امتدادلغز موجود در عرض ناحیه باعث تشکیل این ساختمان شده است.

کلمات کلیدی

, تاقدیس دربادام, کپه داغ, انحنای محور, تاقدیس امام قلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066245,
author = {افخمی اردکانی, حمیدرضا and قائمی, فرزین and رحیمی, بهنام},
title = {تحلیل پیچش و انحنای طولی محور تاقدیس دُربادام},
booktitle = {پنجمین همایش زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تاقدیس دربادام،کپه داغ،انحنای محور،تاقدیس امام قلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل پیچش و انحنای طولی محور تاقدیس دُربادام
%A افخمی اردکانی, حمیدرضا
%A قائمی, فرزین
%A رحیمی, بهنام
%J پنجمین همایش زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری
%D 2017

[Download]