اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی , 2017-05-11

عنوان : ( بررسی هیدروژئوشیمیایی آب دشت قوچان (خراسان رضوی) با استفاده از نسبتهای یونی )

نویسندگان: نجمه رخش ماه , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , امین بهلولی گرمجان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، جهت بررسی هیدروژئوشیمیایی منابع آب دشت قوچان، تعداد 10 نمونه آب زیرزمینی در آبان ماه 1395 برداشت شد. بر اساس نمودار گیبس، ترکیب شیمیایی آب ها متأثر از برهمکنش آب – سنگ است و تبخیر و بارش تأثیر زیادی بر آن نداشته است. با توجه به شاخص کلروآلکالین در منابع آب منطقه هر دو نوع تبادل یونی طبیعی و معکوس روی داده است. در بررسی منبع کلر و سدیم بر ترکیب شیمیایی آب منطقه مشخص شد فرایندهای تبادل یونی و یا هوازدگی پلاژیوکلازهایی مانند آلبیت نقش داشته است. همچنین در تمامی نمونه ها انحلال ژیپس به عنوان منبع کلسیم و سولفات در نظر گرفته می شود که این موضوع با توجه به وجود لایه های تبخیری در سازند شوریجه قابل توجیه و تفسیر است.

کلمات کلیدی

, هیدوژئوشیمی, نمودار گیبس, هوازدگی, تبادل یونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066262,
author = {رخش ماه, نجمه and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and بهلولی گرمجان, امین},
title = {بررسی هیدروژئوشیمیایی آب دشت قوچان (خراسان رضوی) با استفاده از نسبتهای یونی},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی},
year = {2017},
location = {اردکان, ايران},
keywords = {هیدوژئوشیمی، نمودار گیبس، هوازدگی، تبادل یونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی هیدروژئوشیمیایی آب دشت قوچان (خراسان رضوی) با استفاده از نسبتهای یونی
%A رخش ماه, نجمه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A بهلولی گرمجان, امین
%J اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
%D 2017

[Download]