اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک , 2016-02-17

عنوان : ( ارائه‌ی یک کنترلر فازی دو سطحی برای پایدارسازی یک میکروتیر ورای ناپایداری کششی آن )

نویسندگان: سیدمحمد خادم باشی , حمید معین فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میکروتیرها کاربرد گسترده ایدر سوئیچ های تقویت کننده، فیلترهای فرکانسی، سنسورهای جریان جرمی، شتاب سنج ها و تشدید کننده ها پیدا کرده اند. با توجه به اینکه پدیده ی ناپایداری کششی موجب محدودیت خیز میکروتیرها می شود، کنترل خیز میکروتیرها در موقعیت دلخواه ضروری به نظر می رسد. برای این منظور، در مرحلهی اول، با استفاده از روش لاگرانژ، معادله ی دیفرانسیل بی بعد حاکم بر رفتار دینامیکی سیستم تعیین شد. در مرحله ی بعد، رفتار استاتیکی و دینامیکی سیستم با استفاده از شبیه سازی های مربوطه مطالعه شد. علاوه براین، تاثیر ولتاژ و میرایی بر پاسخ دینامیکی سیستم بررسی گردید. براساس ادراک بدست آمده از رفتار استاتیکی و دینامیکی سیستم، قوانین زبانی اگر- آنگاه یک کنترلر فازی تک سطحی استخراج گردید. سپس با توجه به مزیت های شناخته شده ی کنترلرهای فازی و به منظور بهبود عملکرد سیستم، یک کنترلر فازی سطح دوم نظارتی، طراحی گردید. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که میکروتیرها با استفاده از کنترلر فازی دو سطحی، قادر به پیروی مطلوب از خیز دلخواه همراه با فراجهش و زمان نشست قابل قبول هستند. انتظار می رود با توجه به محدوده ی وسیع مسائلی که در این پژوهش مطرح می شود، دانش کمی و کیفی حاصل از این پژوهش در تحلیل، بهینه سازی و سنتز میکروتیرها به منظور بهبود عملکرد دینامیکی، مفید و مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, میکروتیر, ناپایداری کششی, کنترلر دو سطحی, منطق فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066266,
author = {خادم باشی, سیدمحمد and معین فرد, حمید},
title = {ارائه‌ی یک کنترلر فازی دو سطحی برای پایدارسازی یک میکروتیر ورای ناپایداری کششی آن},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میکروتیر، ناپایداری کششی، کنترلر دو سطحی، منطق فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه‌ی یک کنترلر فازی دو سطحی برای پایدارسازی یک میکروتیر ورای ناپایداری کششی آن
%A خادم باشی, سیدمحمد
%A معین فرد, حمید
%J اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
%D 2016

[Download]