اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک , 2016-02-17

عنوان : ( پایدارسازی دو میکروتیر موازی ورای ناپایداری کششی آن‌ها با استفاده از یک کنترلر فازی-تطبیقی )

نویسندگان: سیدمحمد خادم باشی , حمید معین فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و افزایش کاربرد سیستم های میکروالکترومکانیکی، نیاز به بررسی رفتار این سیستم ها بیش از پیش احساس می شود. میکروتیرها جزء پرکاربردترین تجهیزات میکروالکترومکانیکی هستند و عملکرد آنها با تغیر خیزشان محقق می شود. با این وجود، پدیده ی ناپایداری کششی موجب محدودیت در خیز پایدار و در نتیجه، کاهش بهره وری آنها می شود. برای این منظور، طراحی کنترلر مناسب برای دستیابی به خیزهای فراتر از ناپایداری کششی اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش، با استفاده از روش لاگرانژ، معادله ی دیفرانسیل بی بعد حاکم بر رفتار دینامیکی سیستم تعیین می شود. در ادامه، براساس ادراک بدست آمده از بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی سیستم، قوانین زبانی اگر آنگاه یک کنترلر فازی یک سطحی استخراج می گردد. سپس یک کنترلر فازی سطح دوم نظارتی به منظور بهبود عملکرد سیستم، طراحی می شود. با توجه به مزیت های کنترلرهای فازی، کنترلر نظارتی هم بر اساس قوانین منطق فازی طراحی می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در سیستم مورد بررسی، استفاده از کنترلر فازی دوسطحی، دارای نتایج بهتریدر مقایسه با کنترلرهای یک سطحی هستند و به صورت قابل قبولی قادر به پیروی از خیز دلخواه همراه با فراجهش و زمان نشست کوتاه هستند. انتظار میرود دانش کمی و کیفی حاصل از این پژوهش در تحلیل و سنتز میکروتیرها به منظور بهبود عملکرد دینامیکی، مفید و موثر باشد.

کلمات کلیدی

, سیستم های میکروالکترومکانیکی , ناپایداری کششی , کنترلر تطبیقی , منطق فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066267,
author = {خادم باشی, سیدمحمد and معین فرد, حمید},
title = {پایدارسازی دو میکروتیر موازی ورای ناپایداری کششی آن‌ها با استفاده از یک کنترلر فازی-تطبیقی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیستم های میکروالکترومکانیکی ، ناپایداری کششی ، کنترلر تطبیقی ، منطق فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پایدارسازی دو میکروتیر موازی ورای ناپایداری کششی آن‌ها با استفاده از یک کنترلر فازی-تطبیقی
%A خادم باشی, سیدمحمد
%A معین فرد, حمید
%J اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
%D 2016

[Download]