مهندسی سازه و ساخت, دوره (5), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (85-105)

عنوان : ( ارزیابی امکان رخداد گسیختگی پبش رونده در قاب های خمشی فولادی بر اثر حذف ستون )

نویسندگان: کوروش مهدی زاده گاوگانی , عباس کرم الدین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساختمانها در طول عمر مفید خود ممکن است تحت تاثیر تهدیدات خارجی مختلفی قرار گیرند. این تهدیدات می توانند با آسیب رساندن به المانهای اصلی ساختمان باعث گسترش خرابی و گسیختگی پیشرونده در سازه گردند. طی دهه های اخیر محققین تلاش گسترده ای در مورد نحوه ی مقابله با پدیده های غیر طبیعی مانند انفجار، تصادف و خرابکاری های تروریستی نموده اند. در این تحقیق یک سازه ی 5 طبقه ی فولادی با سیستم های قاب خمشی معمولی، متوسط ویژه ( معادل شکل پذیری های کم، متوسط و زیاد) بر اساس آئین نامه های داخلی طراحی و ضوابط هر کدام کنترل شده اند. در ادامه با انتخاب یک قاب میانی، امکان رخداد گسیختگی پیشرونده در اثر حذف ستون های کناری و میانی هر سه قاب بر اساس دستورالعمل های GSA و UFC بررسی شده است. با تعریف مفاصل پلاستیک متمرکز در انتهای المانها و با استفاده از پارامترهای کاهندگی مقاومت و سختی حاصل از مطالعات آزمایشگاهی سایر محققین، رفتار دینامیکی غیر خطی قابها در اثر حذف ستون بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که امکان آسیب قاب های خمشی فولادی ویژه بیش از قابهای خمشی متوسط و معمولی می باشد. همچنین نتایج مشخص می کند که بر خلاف مقاوم سازی های لرزه ای که فراهم کردن شکل پذیری روشی مهم برای کاهش آسیب ساختمانها می باشد، در خرابی های ناشی از بارهای ثقلی، بیشتر بودن مقاومت و سختی اعضا می تواند گسترش خرابی را محدود نماید.

کلمات کلیدی

قاب خمشی فولادی؛ گسیختگی پیشرونده؛ شکل پذیری؛ کاهندگی؛ دستورالعمل GSA؛ دستورالعمل UFC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066311,
author = {مهدی زاده گاوگانی, کوروش and کرم الدین, عباس},
title = {ارزیابی امکان رخداد گسیختگی پبش رونده در قاب های خمشی فولادی بر اثر حذف ستون},
journal = {مهندسی سازه و ساخت},
year = {2018},
volume = {5},
number = {3},
month = {December},
issn = {2476-3977},
pages = {85--105},
numpages = {20},
keywords = {قاب خمشی فولادی؛ گسیختگی پیشرونده؛ شکل پذیری؛ کاهندگی؛ دستورالعمل GSA؛ دستورالعمل UFC},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی امکان رخداد گسیختگی پبش رونده در قاب های خمشی فولادی بر اثر حذف ستون
%A مهدی زاده گاوگانی, کوروش
%A کرم الدین, عباس
%J مهندسی سازه و ساخت
%@ 2476-3977
%D 2018

[Download]