سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی , 2016-04-22

عنوان : ( مقایسه عملکرد حلال شیمیایی متیل دی اتانول آمین و حلال فیزیکی دی متیل اتر پلی اتیلن گلایکول در شیرین سازی گاز طبیعی و تحلیل اقتصادی دو روش )

نویسندگان: ناصر خواستار , سیدحسین مظلومی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیرین سازى از مهم¬ترین فرآیندهای عملیات فرآورش گاز طبیعى است که در طى آن گازهاى اسیدى از جریان گاز طبیعى جدا می¬شوند. در حال حاضر فرآیند شیرین¬سازى به کمک آمین¬ها، به¬دلیل سادگی فرآیند و عدم نیاز به تجهیزات اضافی، رایج¬ترین فرآیند شیرین¬سازى گاز طبیعى است. با وجود کاربرى گسترده و تمامى مزایاى این روش، جداسازی گازهای اسیدی در این روش علاوه بر مشکلات مهم از جمله خوردگی و تولید کف و همچنین تجزیه آمین، به علت وجود آب، به انرژی بالایی جهت بازیابی حلال در برج دفع نیاز دارد. به همین دلیل در این مقاله به بررسی فرایند های شیرین سازی با حلال فیزیکی پرداخته که مهمترین مزیت آن عدم نیاز به آب و کاهش انرژی برج احیا است. حلال فیزیکی در دو مرحله گازهای اسیدی سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن را جداسازی می¬کنند. سپس در ادامه به شبیه سازی شیرین سازی گاز طبیعی به روش سلکسول پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی, شیرین سازی گاز طبیعی, حلال فیزیکی, دی متیل اتر پلی اتیلن گلایکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066325,
author = {خواستار, ناصر and مظلومی, سیدحسین},
title = {مقایسه عملکرد حلال شیمیایی متیل دی اتانول آمین و حلال فیزیکی دی متیل اتر پلی اتیلن گلایکول در شیرین سازی گاز طبیعی و تحلیل اقتصادی دو روش},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبیه سازی، شیرین سازی گاز طبیعی، حلال فیزیکی، دی متیل اتر پلی اتیلن گلایکل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه عملکرد حلال شیمیایی متیل دی اتانول آمین و حلال فیزیکی دی متیل اتر پلی اتیلن گلایکول در شیرین سازی گاز طبیعی و تحلیل اقتصادی دو روش
%A خواستار, ناصر
%A مظلومی, سیدحسین
%J سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی
%D 2016

[Download]