سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , 2017-12-28

عنوان : ( ارائه ی مدلی برای طبقه بندی شرکتها در بازارهای بورس و فرابورس با استفاده از تحلیل تشخیصی )

نویسندگان: امیر علیمی عقدایی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066346,
author = {علیمی عقدایی, امیر and پویا, علیرضا},
title = {ارائه ی مدلی برای طبقه بندی شرکتها در بازارهای بورس و فرابورس با استفاده از تحلیل تشخیصی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بورس. فرابورس. تحلیل تشخیصی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه ی مدلی برای طبقه بندی شرکتها در بازارهای بورس و فرابورس با استفاده از تحلیل تشخیصی
%A علیمی عقدایی, امیر
%A پویا, علیرضا
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
%D 2017

[Download]