نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017) , 2017-10-18

عنوان : ( بهبود تشخیص میکروانوریسم در تصاویر شبکیه با استفاده از شبکه عصبی پیچشی )

نویسندگان: نوشین افتخاری , حمیدرضا پوررضا , سید کمال الدین غیاثی شیرازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود فرآیند تشخیص میکروآنوریسم در تصاویر رنگی شبکیه، در شناسایی زود هنگام رتینوپاتی دیابتی موثر است. مهمترین چالش روشهای پیشین در تشخیص میکروآنوریسم، نرخ بالای مثبت کاذب در حساسیتهای مطلوب میباشد. در این مقاله، روش جدیدی مبتنی بر شبکه عصبی پیچشی برای رفع چالش مذکور ارائه شده است. در روش پیشنهادی، ابتدا با استفاده از شبکه عصبی پیچشی پایه، به وزن دهی نمونه های دارای اطلاعات مفید میپردازیم و سپس با استفاده از این نمونه ها شبکه را آموزش میدهیم. خروجی حاصل از شبکه یک نقشه ی احتمالاتی است. در مرحله پس پردازش یک کرنل دیسک شکل (هسته دایره ای) به نقشه احتمالاتی اعمال میکنیم و مرکز میکروآنوریسم های کاندید نهایی را بدست می آوریم. کارایی روش پیشنهادی بر روی پایگاه داده ROC مورد ارزیابی قرار گرفته است و دارای مقدار معیار ارزیابی 0.49 میباشد. نتایج نشان میدهند که روش پیشنهادی، تشخیص میکروآنوریسم را بهبود میدهد.

کلمات کلیدی

, میکروآنوریسم, شبکه عصبی پیچشی, رتینوپاتی دیابتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066355,
author = {افتخاری, نوشین and پوررضا, حمیدرضا and غیاثی شیرازی, سید کمال الدین},
title = {بهبود تشخیص میکروانوریسم در تصاویر شبکیه با استفاده از شبکه عصبی پیچشی},
booktitle = {نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017)},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میکروآنوریسم، شبکه عصبی پیچشی،رتینوپاتی دیابتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود تشخیص میکروانوریسم در تصاویر شبکیه با استفاده از شبکه عصبی پیچشی
%A افتخاری, نوشین
%A پوررضا, حمیدرضا
%A غیاثی شیرازی, سید کمال الدین
%J نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017)
%D 2017

[Download]