اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی , 2017-09-20

عنوان : ( بررسی چالشها و موانع توسعه کارافرینی و اشتغالزایی صنعت پوستین دوزی مطالعه موردی: دهستان شاندیز )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , شیرین صاحبی , جواد مهرگان مجد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نن

کلمات کلیدی

ننن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066362,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and صاحبی, شیرین and مهرگان مجد, جواد},
title = {بررسی چالشها و موانع توسعه کارافرینی و اشتغالزایی صنعت پوستین دوزی مطالعه موردی: دهستان شاندیز},
booktitle = {اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی},
year = {2017},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {ننن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چالشها و موانع توسعه کارافرینی و اشتغالزایی صنعت پوستین دوزی مطالعه موردی: دهستان شاندیز
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A صاحبی, شیرین
%A مهرگان مجد, جواد
%J اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی
%D 2017

[Download]