هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت , 2017-05-16

عنوان : ( اثر تغییر قطر لوله روی الگوی جریان دوفازی اسلاگ با استفاده از نرم افزار Fluent )

نویسندگان: علی محسنی , سیدحسین مظلومی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در صنعت اغلب با جریان های چند فازی رو به رو هستیم که انتقال این جریان ها منجر به تشکیل الگو های جریانی مختلف می شود.یکی از الگو هایی که بیشتر مورد توجه است الگوی جریان اسلاگ است. در جریان اسلاگ حباب های هوا یک سطح کامل از لوله را تصرف کرده و به دنبال آن مایع حرکت می کند که این پدیده به طور تناوبی اتفاق می افتد. و باعث حرکت مایع با سرعت بالا می شود. که این حرکت با سرعت بالا مضراتی برای خطوط لوله دارد. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی تغییر لوله با سه قطر 53/0 ، 22/0 و 15/0 میلی متر روی الگوی جریان اسلاگ است که این کار با نرم افزار Fluent 17 به صورت سه بعدی و ناپایدار انجام شده است و نتایج با روابط تجربی موجود مقایسه و ارائه شده اند.

کلمات کلیدی

, نرم افزار Fluent , الگوی جریان اسلاگ , اثرات تغییر قطر , جریان دو فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066418,
author = {محسنی, علی and مظلومی, سیدحسین},
title = {اثر تغییر قطر لوله روی الگوی جریان دوفازی اسلاگ با استفاده از نرم افزار Fluent},
booktitle = {هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نرم افزار Fluent ، الگوی جریان اسلاگ ، اثرات تغییر قطر ، جریان دو فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تغییر قطر لوله روی الگوی جریان دوفازی اسلاگ با استفاده از نرم افزار Fluent
%A محسنی, علی
%A مظلومی, سیدحسین
%J هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
%D 2017

[Download]