همایش ملی ادبیات کودک ونوجوان ومعنویت , 2017-05-08

عنوان : ( معنویت در شعر کودک وانعکاس آن در ادبیات کودک ونوجوان )

نویسندگان: زهره تائبی نقندری , میترا گنجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله معنویت در شعر کودک وانعکاس آن در ادبیات کودک ونوجوان مورد بحث وبررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

ادبیات ادبیات کودکان زیبائی شناسی شعر کودک معنویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066432,
author = {تائبی نقندری, زهره and میترا گنجی},
title = {معنویت در شعر کودک وانعکاس آن در ادبیات کودک ونوجوان},
booktitle = {همایش ملی ادبیات کودک ونوجوان ومعنویت},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ادبیات ادبیات کودکان زیبائی شناسی شعر کودک معنویت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معنویت در شعر کودک وانعکاس آن در ادبیات کودک ونوجوان
%A تائبی نقندری, زهره
%A میترا گنجی
%J همایش ملی ادبیات کودک ونوجوان ومعنویت
%D 2017

[Download]