چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی , 2017-10-19

عنوان : ( بررسی خاصیت ضد باکتریایی و اثر ترکیبی عصاره‌های ابی و متانولی درمنه خزری (Artemisia annua) با انتی‌بیوتیک ایمی پنم بر باکتری پاتوژنAcinetobacter )

نویسندگان: هانیه شادیفر , نرگس فاطمی , میرزامحمدرضا شریف مقدم , معصومه بحرینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آسینتوباکتر یکی از مهم ترین پاتوژن هایی است که باعث شیوع بالای عفونت بیماران در مراکز بالینی است و به عنوان یکی از باکتری های چند مقاومته در برابر تقریبا تمام گروه های انتی‌بیوتیکی موجود تبدیل به مشکل نگران کننده ای در بحث درمان شده است. بر همین اساس، هدف از مطالعه حاضر بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره‌های آبی و متانولی گیاه درمنه خزری بر باکتری آسینتوباکتر بیمارستانی و برهم کنش عصاره متانولی این گیاه با انتی‌بیوتیک ایمی پنم است. عصاره‌های آبی و متانولی از برگ های این گیاه به روش ماسراسیون تهیه گردید. فعالیت ضد باکتری با روش براث میکرودایلوشن در غلظت mg/ml 100 مورد بررسی قرار گرفت. اثرات ترکیبی این گیاه با انتی‌بیوتیک ایمی پنم با روش Checkerboard انجام گرفت. در این بررسی بیشترین اثر ضد باکتری مربوط به عصاره متانولی درمنه خزری با روش براث میکرودایلوشن بوده است. .حداقل غلظت مهاری عصاره متانولی درمنه خزری در محدوده 92‏‏/8-46‏‏/4 بود. بررسی اثرات بر هم کنش این گیاه با انتی‌بیوتیک ایمی پنم نشان دهنده اثرات سینرژیستی قابل ملاحظه ای بوده است و در مورد برخی از سویه ها MIC انتی‌بیوتیک را تا 8‏‏/1کاهش داده است. با توجه به یافته های این پژوهش عصاره گیاه درمنه خزری دارای اثر ضد باکتریایی قابل توجهی می باشد. ترکیب این عصاره با انتی‌بیوتیک ایمی پنم می تواند در درمان عفونت های ناشی از باکتری مقاوم آسینتوباکتر و اثر بخشی بیشتر آن در درمان بیماری های عفونی موثر واقع گردد.

کلمات کلیدی

, آسینتوباکتر, درمنه خزری, عصاره, ایمی پنم, برهم کنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066454,
author = {شادیفر, هانیه and فاطمی, نرگس and شریف مقدم, میرزامحمدرضا and بحرینی, معصومه},
title = {بررسی خاصیت ضد باکتریایی و اثر ترکیبی عصاره‌های ابی و متانولی درمنه خزری (Artemisia annua) با انتی‌بیوتیک ایمی پنم بر باکتری پاتوژنAcinetobacter},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آسینتوباکتر، درمنه خزری، عصاره، ایمی پنم، برهم کنش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خاصیت ضد باکتریایی و اثر ترکیبی عصاره‌های ابی و متانولی درمنه خزری (Artemisia annua) با انتی‌بیوتیک ایمی پنم بر باکتری پاتوژنAcinetobacter
%A شادیفر, هانیه
%A فاطمی, نرگس
%A شریف مقدم, میرزامحمدرضا
%A بحرینی, معصومه
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
%D 2017

[Download]