سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی , 2017-09-21

عنوان : ( بررسی سطح سرمی تستوسترون پس از تأثیر در برابر امواج نسل جدید تلفن همراه (2100 مگا هرتز) در موش صحرایی )

نویسندگان: فریبا قاسمیان نژاد جهرمی , احمدرضا راجی , محسن ملکی , پژمان میرشکرائی , مرتضی کفایی رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده روز افزون از تلفن همراه به حدی است که بسیاری از افراد از زمان جنینی تا پایان عمر د رمعرض تشعشات آن قرا دارند.هدف از این تحقیق فراهم آوردن اطلاعاتی دقیق در موود تاثیر امواج نسل جدید تلفن همراه با فرکانس 2100 مگا هرتز بر سطح سرمی تستوسترون موش صحرایی می باشد. در این تحقیق 21 سر موش به سه گروه مساوی تقسیم و به مدت 70 روز تحت تاثیر امواج موبایل قرا رگرفتند به ترتیب 15، 60 دقیقه در بابر امواج قرار گرفتند و گروه کنترل به مدت 60 دقیقه در برابر دستگاه خاموش قرار گرفتند. نتایخ اختلاف معنی داری بین سطح سرمی تستوسترون بین گروه تجربی 60 دقیقه و کنترل را نشان داداما تفاوتی در بین گروه 15 دقیقه و کنترل مشاهده نشد. که نشان دهنده تاثیر مخرب بر سلول های لیدیک بیضه می باشد.

کلمات کلیدی

, امواج موبایل, تستوسترون, رت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066481,
author = {قاسمیان نژاد جهرمی, فریبا and راجی, احمدرضا and ملکی, محسن and میرشکرائی, پژمان and مرتضی کفایی رضوی},
title = {بررسی سطح سرمی تستوسترون پس از تأثیر در برابر امواج نسل جدید تلفن همراه (2100 مگا هرتز) در موش صحرایی},
booktitle = {سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {امواج موبایل، تستوسترون، رت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سطح سرمی تستوسترون پس از تأثیر در برابر امواج نسل جدید تلفن همراه (2100 مگا هرتز) در موش صحرایی
%A قاسمیان نژاد جهرمی, فریبا
%A راجی, احمدرضا
%A ملکی, محسن
%A میرشکرائی, پژمان
%A مرتضی کفایی رضوی
%J سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی
%D 2017

[Download]