شیعه شناسی, دوره (14), شماره (54), سال (2016-9) , صفحات (141-172)

عنوان : ( بازتاب واقعة عاشورا در ادبیات هورامی (با تأکید بر نسخة خطی مقتل امام حسین به زبان هورامی) )

نویسندگان: مظهر ادوای , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روایت‌های داستانی از واقعة عاشورا، به ویژه از سدة دهم هجری به بعد، در قالب نظم و نثر در آثار مقتل‌نویسان به زبان‌های مختلف (عربی، فارسی، ترکی و هورامی) وارد شد. در این نوع مقتل‌ها، دیگر نمی‌توان واقعة عاشورا را از منظر تاریخی بررسی کرد، بلکه تاریخ و داستان در این مقتل‌ها در هم آمیخته و جدا کردن آن‌ها به نظر امکان‌پذیر نیست. نسخة مقتل امام حسین† به زبان هورامی ـ از زبان‌های ایرانی ـ تنها متنی است که به صورت منظوم در دورة قاجار به این زبان سروده شد. ادبیات هورامی هم که ساختار واجی آن به زبان پارتی باستان شباهت دارد، دارای میراث غنی از سده‌های اول تا سده‌های سیزده و چهارده هجری است. پژوهش حاضر، با تأکید بر این نسخة نویافته، سعی دارد که ضمن معرفی این نسخه و محتوای آن، به بررسی قرائت‌های سوگوارانه، حماسی، عرفانی و تقدیرگرایانه از خلال آن بپردازد و سپس داده‌های این مقتل را با دیگر مقاتل داستانی تطبیق دهد.

کلمات کلیدی

واقعة عاشورا؛ ادبیات هورامی؛ مقتل؛ نسخة خطی؛ روایت داستانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066498,
author = {ادوای, مظهر and وکیلی, هادی},
title = {بازتاب واقعة عاشورا در ادبیات هورامی (با تأکید بر نسخة خطی مقتل امام حسین به زبان هورامی)},
journal = {شیعه شناسی},
year = {2016},
volume = {14},
number = {54},
month = {September},
issn = {1735-4722},
pages = {141--172},
numpages = {31},
keywords = {واقعة عاشورا؛ ادبیات هورامی؛ مقتل؛ نسخة خطی؛ روایت داستانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازتاب واقعة عاشورا در ادبیات هورامی (با تأکید بر نسخة خطی مقتل امام حسین به زبان هورامی)
%A ادوای, مظهر
%A وکیلی, هادی
%J شیعه شناسی
%@ 1735-4722
%D 2016

[Download]