هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2017-07-05

عنوان : ( تاثیر پدیده ترک خوردگی انجمادی و امواج فراصوت بر توزیع اندازه ذرات ژل کازیین آنزیمی )

نویسندگان: سارا رنجبر , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیر یکی از با ارزش ترین مواد غذایی حاوی پروتیین هایی است که دارای اثرات تغذیه ای، فیزیولوژیکی و کاربردی میباشند که با اسیدی کردن و یا افزودن آنزیم ، تشکیل ژل می دهند. عوامل مختلفی از جمله انجماد، افزودن نمک های امولسیون کننده، امواج فراصوت و ... می توانند بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی این ژل تاثیر بگذارند. مطالعه نتایج اندازه گیری توزیع اندازه ذرات نشان داد، ترکیب تیمار های انجماد سریع و امواج فراصوت با دامنه 100% در غلظت 0.25% نمک تتراسدیم پیروفسفات سبب بیشترین کاهش معنی دار ابعاد ذرات تهیه شده از شیر منعقد شده به روش آنزیمی گردید.

کلمات کلیدی

, امواج فراصوت, ترک خوردگی انجمادی, ژل کازیین آنزیمی, نمک تتراسدیم پیروفسفات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066557,
author = {سارا رنجبر and مرتضوی, سید علی},
title = {تاثیر پدیده ترک خوردگی انجمادی و امواج فراصوت بر توزیع اندازه ذرات ژل کازیین آنزیمی},
booktitle = {هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {امواج فراصوت، ترک خوردگی انجمادی، ژل کازیین آنزیمی، نمک تتراسدیم پیروفسفات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پدیده ترک خوردگی انجمادی و امواج فراصوت بر توزیع اندازه ذرات ژل کازیین آنزیمی
%A سارا رنجبر
%A مرتضوی, سید علی
%J هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2017

[Download]