اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2016-10-18

عنوان : ( استفاده از ضایعات کشاورزی و محصولات جانبی صنعت غذا به منظور تولیداگزوپلی ساکاریدهای میکروبی )

نویسندگان: الهام اسکندری , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , آرش کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هزینه تیمار ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی بسیار زیاد است، بنابراین به دنبال راهکارهای جایگزین برای کاهش و استفاده مجدد این ضایعات هستند. یکی از راهکارها تبدیل ضایعات به مواد دارای ارزش افزوده از جمله اگزوپلی ساکاریدها است. افزایش تقاضا برایپلیمرهای طبیعی جهت کاربردهای مختلف صنعتی در سال های اخیر منجر به علاقه مجدد به تولید اگزوپلی ساکارید ها به وسیلهمیکروارگانیسم ها شده است. بیوپلیمرهای زیستی به عنوان یک ماده پلیمری صنعتی مهم هستند که به تدریج از نظر اقتصادی معادل با صمغ های طبیعی تولید شده توسط جلبک های دریایی و دیگر گیاهان می باشنداستفاده از پلیمر های زیستی بستگی به هزینه تولید آن ها دارد که با ماده خام استفاده شده به عنوان محیط رشد مرتبط است. در حال حاضر قیمت اگزوپلی ساکارید یکی از علل عمده ای است که استفاده از آن ها را در مقیاس های بزرگ با مشکل مواجه میکند.هزینه منبع کربن بیش از 50 % از هزینه تولید پلی مرهای زیستی را شامل میشود، بنابرین به منظور کاهش هزینه تولید استفاده ازمنبع کربن ارزان تر مورد نیاز است. از این رو میتوان از ضایعات کشاورزی و محصولات جانبی صنعت غذا به عنوان منبع کربن جایگزین برای تولید اگزوپلی ساکاریدهای میکروبی استفاده کرد

کلمات کلیدی

, اگزوپلی ساکاریدهای میکروبی, سوبسترا, ضایعات کشاورزی وصنعت غذا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066560,
author = {اسکندری, الهام and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and کوچکی, آرش},
title = {استفاده از ضایعات کشاورزی و محصولات جانبی صنعت غذا به منظور تولیداگزوپلی ساکاریدهای میکروبی},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {اگزوپلی ساکاریدهای میکروبی، سوبسترا، ضایعات کشاورزی وصنعت غذا.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از ضایعات کشاورزی و محصولات جانبی صنعت غذا به منظور تولیداگزوپلی ساکاریدهای میکروبی
%A اسکندری, الهام
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A کوچکی, آرش
%J اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2016

[Download]