کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست , 2018-01-06

عنوان : ( نقش پدیده های ژئومورفولوژی در مسائل امنیتی و دفاعی مرزها )

نویسندگان: سیدرضا حسین زاده , محبوبه نیکبخت , سیدهادی زرقانی , مسعود مینائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مسائل عمده‌ای که کشورها از گذشته تا به امروز با آن روبه رو بوده‌اند و تمام قوّای خود را برای حفظ و برقراری آن به کار می‌بردند، دفاع و امنیّت در درون کشورشان در مواجهه با تهاجم بیگانگان بوده است. در برقراری امنیّت در مرز و مناطق مرزی، عوامل و پدیده‌های مختلف طبیعی، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی مؤثر هستند. یکی از عؤامل و متغیرهای مؤثر بر امنیّت مرز و مناطق مرزی شرایط و ویژگی‌های طبیعی و به عبارت دقیق‌تر پدیده‌های ژئومورفولوژیکی می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش پدیده‌های ژئومورفولوژیکی در برقراری امنیّت و دفاع از مرزهای کشور می‌باشد. روش انجام این پژوهش تحلیلی – توصیفی و گردآوری اطّلاعات کتابخانه‌ای بوده است. نتایج بررسی انجام کارهای انجام شده بیانگر آن است که با شناخت صحیح عوارض ژئومورفولوژیکی می‌توان ضریب امنیّتی و دفاعی کشور را افزایش داد.

کلمات کلیدی

, ژئومورفولوژی, امنیّت, دفاع, مرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066568,
author = {حسین زاده, سیدرضا and نیکبخت, محبوبه and زرقانی, سیدهادی and مینائی, مسعود},
title = {نقش پدیده های ژئومورفولوژی در مسائل امنیتی و دفاعی مرزها},
booktitle = {کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ژئومورفولوژی، امنیّت، دفاع، مرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش پدیده های ژئومورفولوژی در مسائل امنیتی و دفاعی مرزها
%A حسین زاده, سیدرضا
%A نیکبخت, محبوبه
%A زرقانی, سیدهادی
%A مینائی, مسعود
%J کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
%D 2018

[Download]