کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر ایران – تهران , 2017-08-16

عنوان : ( ارزیابی فنی-زیست محیطی انواع روش های تولید انرژی از پسماند و رتبه بندی به کمک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) )

نویسندگان: محمد شکوهیان , نیما عمرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده یکی از مهمترین امور در راستای توسعه پایدار، حفظ و استفاده صحیح از منابع است. در دنیا روزانه چند ده هزار تن زباله تولید می شود که هر زباله خود نشات گرفته از منابع طبیعی مختلف می باشد. بدین خاطر بازیابی پسماند بصورت بازیافت و یا تولید انرژی ارزش و ارجحیت بسیار بالایی دارد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن پنج معیار فنی، اقتصادی و زیست محیطی شامل انرژی (انرژی تولیدی نسبت به انرژی مصرفی)، میزان تولید آلاینده های هوا، هزینه های اقتصادی (ساخت، بهره برداری و نگهداری)، میزان باقیمانده فرآیند و محدودیت های عملکردی، رایج ترین گزینه های تولید انرژی از پسماند را مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار می دهد. گزینه های مورد بررسی شامل زباله سوزی، پیرولیز، پلاسما، هاضم و استخراج بیوگاز لندفیل می باشد. با اعمال مقادیر و ارزش های تخصیص یافته به هریک از پارامترهای مختلف برای گزینه های مورد بررسی (حاصل از جلسات مشترک با کارشناسان) توسط روش تحلیل سلسله مراتبی، استفاده از بیوگاز لندفیل، برترین گزینه (5/22 درصد) جهت بکارگیری در ایران می باشد.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: ارزیابی فنی-زیست محیطی, AHP, تولید انرژی از پسماند, زباله سوزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066569,
author = {شکوهیان, محمد and عمرانی, نیما},
title = {ارزیابی فنی-زیست محیطی انواع روش های تولید انرژی از پسماند و رتبه بندی به کمک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)},
booktitle = {کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر ایران – تهران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه‌های کلیدی: ارزیابی فنی-زیست محیطی، AHP، تولید انرژی از پسماند، زباله سوزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فنی-زیست محیطی انواع روش های تولید انرژی از پسماند و رتبه بندی به کمک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
%A شکوهیان, محمد
%A عمرانی, نیما
%J کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر ایران – تهران
%D 2017

[Download]