کنفرانس ملی حمل و نقل دستاوردهای اخیر در مهندسی و برنامه ریزی , 2017-12-17

عنوان : ( توسعه مدل کلان نگر پیش‌بینی تصادفات توسط روش رگرسیون پواسون وزن‌دار شده جغرافیایی )

نویسندگان: عماد سروری , ابوالفضل محمدزاده مقدم , مهدی صالحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل‌های متداولی که برای پیش‌بینی تصادفات مورداستفاده قرار می‌گیرد، رابطه بین متغیرها را در تمامی نقاط فضا ثابت فرض می‌کند. در این پژوهش برای در نظر گرفتن اثرات ناهمسان سازی که در طول فضا تغییر می‌کنند، و باعث می‌شوند رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تغییر کند، توسعه مدل‌های پواسون وزن‌دار شده جغرافیایی پیشنهادشده است. استفاده از تکنیک رگرسیون وزن‌دار شده جغرافیایی این امکان را فراهم می‌کند تا بجای در نظر گرفتن ضرایب رگرسیون ثابت که نماینده‌ای برای تمام نقاط است، تخمین گری از ضرایب را به دست آوریم که در طول فضا تغییر می‌کنند و برای نقاط جغرافیایی متفاوت به‌صورت محلی کالیبره می‌شوند. برای بررسی قابلیت‌های مدل پیشنهادی اطلاعات مربوط به نواحی ترافیکی شهر مشهد گردآوری‌شده است، همچنین بر اساس مدل پیشنهادی و مدل پواسون ساده، مدل‌های کلان نگری توسعه داده‌شده است که رابطه بین انواع مختلف کاربری اراضی و فراوانی تصادفات جرحی را مدل می‌کند. قابل‌ذکر است که انتخاب دسته متغیرهای کاربر اراضی، می‌تواند کمک شایان توجهی به برنامه ریزان شهری و حمل‌ونقل در تصمیم‌گیری آگاهانه و برنامه‌ریزی هدفمند بر محور ایمنی ترافیک داشته باشد. مقایسه مدل‌های توسعه داده‌شده بر اساس معیار اطلاع آکائیک نشان می‌دهد که اعمال تکنیک مذکور در مدل‌سازی به‌طور قابل‌توجهی عملکرد مدل را در پیش‌بینی فراوانی تصادفات افزایش می‌دهد.

کلمات کلیدی

, مدل‌سازی فراوانی تصادفات, مدل پواسون, مدل پواسون وزن‌دار شده جغرافیایی, مدل کلان نگر پیش‌بینی تصادفات, اثرات ناهمسان ساز فضایی, کاربری اراضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066589,
author = {سروری, عماد and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and مهدی صالحی},
title = {توسعه مدل کلان نگر پیش‌بینی تصادفات توسط روش رگرسیون پواسون وزن‌دار شده جغرافیایی},
booktitle = {کنفرانس ملی حمل و نقل دستاوردهای اخیر در مهندسی و برنامه ریزی},
year = {2017},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {مدل‌سازی فراوانی تصادفات، مدل پواسون، مدل پواسون وزن‌دار شده جغرافیایی، مدل کلان نگر پیش‌بینی تصادفات، اثرات ناهمسان ساز فضایی، کاربری اراضی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه مدل کلان نگر پیش‌بینی تصادفات توسط روش رگرسیون پواسون وزن‌دار شده جغرافیایی
%A سروری, عماد
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A مهدی صالحی
%J کنفرانس ملی حمل و نقل دستاوردهای اخیر در مهندسی و برنامه ریزی
%D 2017

[Download]