همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی , 2017-07-18

عنوان : ( ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر عدالت ادراک شده از جبران خدمات بر تبلیغات شفاهی و قصد مراجعه مجدد به واسطه رضایت ادراک شده از جبران خدمات )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , سپیده مریداحمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ادبیات بازاریابی بر اهمیت توسعه روابط قوی بین شرکت و مشتریان خود در چند دهه گذشته تاکید کرده است. از آنجا که نارسایی و اشتباهات در صنایع خدماتی غیر¬قابل اجتناب است. بنابراین مهم است وقتی اشتباهات رخ می¬دهند شرکت¬های خدماتی اقدامات جبران مؤثر برای تبدیل کردن مشتریان ناراضی به مشتریان راضی انجام دهند. بسیاری از مطالعات نشان می¬دهد جبران نکردن نقایص پیش آمده یک دلیل مهم برای از دست دادن مشتری است در حالی که جبران خدمت می¬تواند باعث رضایت مشتریان شود و نرخ حفظ مشتریان را افزایش دهد و شرکت می¬تواند از این طریق مزیت رقابتی ایجاد نماید. از این رو، توجه به بخش¬های اجرایی با هدف ترغیب مشتریان به مراجعه مجدد و توصیه به دیگران اهمیتی کانونی یافته است. بنابراین مفاهیم استراتژیک مرتبط با سیاست¬های جبران خدمت موضوع مهمی برای شرکت خدماتی است. به همین منظور این تحقیق به ارائه مدلی جهت بررسی تاثیر عدالت ادراک شده بر رضایت از جبران خدمات و بررسی تاثیر رضایت از جبران خدمات بر روابط بعدی مشتری: تبلیغات شفاهی و قصد مراجعه مجدد می¬پردازد.

کلمات کلیدی

, عدالت ادراک شده, رضایت از جیران خدمات, تبلیغات شفاهی, قصد مراجعه مجدد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066599,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and مریداحمدی, سپیده},
title = {ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر عدالت ادراک شده از جبران خدمات بر تبلیغات شفاهی و قصد مراجعه مجدد به واسطه رضایت ادراک شده از جبران خدمات},
booktitle = {همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عدالت ادراک شده، رضایت از جیران خدمات، تبلیغات شفاهی، قصد مراجعه مجدد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر عدالت ادراک شده از جبران خدمات بر تبلیغات شفاهی و قصد مراجعه مجدد به واسطه رضایت ادراک شده از جبران خدمات
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A مریداحمدی, سپیده
%J همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
%D 2017

[Download]