سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی , 2016-06-05

عنوان : ( بهینه سازی ضریب نفوذ موثر رطوبت و مدلسازی ریاضی سنتیک خشک کردن کف پوشی شیر موز )

نویسندگان: فاطمه پورحاجی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , مصطفی مظاهری طهرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیر و آب میوه به علت ارزش تغذیه ای فراوان، مصرف گسترده ای در میان افراد جامعه دارند.موز علی رغم ویژگی منحصر به فردی که دارد اما به دلیل تغییر رنگ نامطلوب پس از برداشت ،خشک کردن به عنوان یک روش مناسب فراورى جهت افزایش ماندگارى محصولات مختلف کشاورزى به کار برده مى شود ترکیب کف با خشک کرد ن یک متد پیشنهادی برای تولیدمحصول می باشد. کوشش بر این است تا آهنگ خشک کردن از طریق انتقال گرما و رطوبت به بیشترین مقدار ممکن برسد در این پژوهش مدل سازى سینتیک خشک شدن شیرموز به روش کف پوشی مورد بررسی قرار گرفت تاثیر دمای هوای داغ 55 تا 80 درجه سانتی گراد و ضخامت 1تا 5 سانتی متر ،بر زمان خشک کردن و ضریب نفوذ مدلسازی و شرایط برای رسیدن به حداکثر ضریب نفوذ و کاهش زمان خشک کردن، به کمک روش سطح پاسخ بهینه یابی گردید. .نتایج نشان دادکه تاثیر دمای هوای داغ و ضخامت خشک کردن در سطح 0,99 معنی داراست . نتایج مدلسازی بیانگر این بود که که مدل میدلی دارای کمترین مقادیرχ و ۲ RMSE و بالاترین مقدار ۲Rبود و اعمال دمای 80 درجه سانتیگراد در ضخامت 1 میلیمتر منجر به ایجادبیشترین ضریب نفوذ و کمترین زمان خشک کردن گردید

کلمات کلیدی

, شیرموز, خشک کردن, کف پوشی, سطح پاسخ, مدلسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066614,
author = {پورحاجی, فاطمه and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and محبی, محبت and مظاهری طهرانی, مصطفی},
title = {بهینه سازی ضریب نفوذ موثر رطوبت و مدلسازی ریاضی سنتیک خشک کردن کف پوشی شیر موز},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی},
year = {2016},
location = {باتومی, گرجستان},
keywords = {شیرموز، خشک کردن،کف پوشی، سطح پاسخ، مدلسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی ضریب نفوذ موثر رطوبت و مدلسازی ریاضی سنتیک خشک کردن کف پوشی شیر موز
%A پورحاجی, فاطمه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A محبی, محبت
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%J سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
%D 2016

[Download]