کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمرن، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست , 2018-01-06

عنوان : ( ارزیابی ردپای کربن در ساخت و ساز (مطالعه موردی پروژه مرکز آموزشی رفاهی امام علی (ع) (شماره 2) فرهنگیان مشهد) )

نویسندگان: محمد شکوهیان , محمدرضا فاتحی ترشیز , احسان رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده با توجه به این که فعالیت های ساختمانی اعم از ساخت و ساز رو به افزایش بوده است، به همین دلیل از منابع طبیعی که در ارتباط با این صنعت بوده به شدت استفاده گردیده و باعث شده است که منابع طبیعی با شیب ملایم به سمت انقراض پیش رود. این مصرف منابع به شکل دستی از طریق ارزیابی چرخه عمر و رویکردهای مشابه محاسبه می شد.در این مقاله قصد بر آن داریم که یک راهکار به منظور بکارگیری شاخص ردپای کربن در یک پروژه ساختمانی ارائه داده تا بتوان انتشارات ناشی از این فعالیت ساخت و ساز را پیش بینی نمود. راه پیشنهادی منابع مصرف شده و ضایعات تولید شده را باهم در نظر می گیرد. بنابراین، در ابتدا تعدادی فاکتور تاثیر گذار در محاسبات کربن تعریف شده و به دنبال آن، با شیوه ی مورد نظر ردپای کربن برای هر عنصر (اعم از انرژی، آب، غذا، حمل و نقل، مصالح ساختمانی و ضایعات) تعیین می شود.در نهایت، این شیوه در یک مطالعه موردی مطابق با شهرسازی و معماری یک نوع هتل نمونه در مشهد استفاده می شود. سپس با محاسبه میزان ردپای کربن در ساخت و ساز این هتل این نتیجه حاصل گردید که میزان کل رد پای کربن 109829 (Kg CO2) بر سال می باشد .نتیجه نهایی این بود که تنها مصرف مصالح ساختمانی در میزان رد پای کربن قابل ملاحظه است و بر این نوع فعالیت، حمل و نقل و سایر منابعی که باعث رد پای کربن می شوند تاثیر کمی دارند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: ردپای کربن, ساخت و ساز, ساختمان, منابع, co2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066628,
author = {شکوهیان, محمد and فاتحی ترشیز, محمدرضا and رحیمی, احسان},
title = {ارزیابی ردپای کربن در ساخت و ساز (مطالعه موردی پروژه مرکز آموزشی رفاهی امام علی (ع) (شماره 2) فرهنگیان مشهد)},
booktitle = {کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمرن، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: ردپای کربن، ساخت و ساز، ساختمان، منابع، co2},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ردپای کربن در ساخت و ساز (مطالعه موردی پروژه مرکز آموزشی رفاهی امام علی (ع) (شماره 2) فرهنگیان مشهد)
%A شکوهیان, محمد
%A فاتحی ترشیز, محمدرضا
%A رحیمی, احسان
%J کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمرن، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
%D 2018

[Download]