پژوهش های نوین در ریاضی, دوره (3), شماره (9), سال (2017-6) , صفحات (71-76)

عنوان : ( حل عددی معادله موج با استفاده از قاب های شرلت )

نویسندگان: مژگان امین خواه , عطاالله عسکری همت , ریحانه رئیسی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، با استفاده از قاب های شرلت ۱ یک روش عددی را برای حل معادله موج ارائه می دهیم. بدین منظور، ابتدا یک سیستم جدید را با بکارگیری شرلت می سازیم سپس با استفاده از قضیه پلا نچرل ۲ ، ضرایب قاب شرلت را محاسبه می نماییم

کلمات کلیدی

, قاب شرلت, معادله موج, قضیه پلانچرل, تبدیل فوریه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066639,
author = {مژگان امین خواه and عطاالله عسکری همت and رئیسی طوسی, ریحانه},
title = {حل عددی معادله موج با استفاده از قاب های شرلت},
journal = {پژوهش های نوین در ریاضی},
year = {2017},
volume = {3},
number = {9},
month = {June},
issn = {2476-2954},
pages = {71--76},
numpages = {5},
keywords = {قاب شرلت، معادله موج، قضیه پلانچرل، تبدیل فوریه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حل عددی معادله موج با استفاده از قاب های شرلت
%A مژگان امین خواه
%A عطاالله عسکری همت
%A رئیسی طوسی, ریحانه
%J پژوهش های نوین در ریاضی
%@ 2476-2954
%D 2017

[Download]