یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( مطالعات فسیل شناسی و چینه شناسی سازند مزدوران در شرق حوضه کپه داغ )

نویسندگان: زهره کدیور , محمد وحیدی نیا , عبدالمجید موسوی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه کپه داغ در شمال و شمال شرق ایران قرار گرفته است. سازند مزدوران یکی از واحدهای مهم دوره ژوراسیک بوده که مرز زیرین آن با سازند کشف رود به صورت دگرشیبی فرسایشی بوده و مرز بالایی آن با سازند شوریجه بصورت هم شیب و به احتمال زیاد با ناپیوستگی همراه می باشد. برش مورد نظر در قسمت شرقی این حوضه و در شمال شرق گردنه مزدوران ) 90کیلومتری شمال شرق مشهد) انتخاب شده است. سازند مزدوران در این برش 418 متر ضخامت داشته و غالبا از سنگ آهک دولومیتی و دولومیتهای آهکی همراه با تداخلهای شیلی و واحد سیلیسی آواری تشکیل شده است. براساس خصوصیات لیتولوژی این سازند به 8 واحد کاملا مشخص تقسیم شده است. تعداد 57 نمونه برداشت شده که 52 نمونه سنگی و سخت بوده و تعداد 5 نمونه شیلی و سست بوده است. نمونه های سنگی به کارگاه تهیه مقاطع نازک منتقل و تعداد 100 مقطع نازک تهیه گردید. نمونه های شیلی به روش واشینگ آماده سازی شده است. براساس مطالعه مقاطع نازک و نمونه های واشینگ تعداد 18 جنس و 9 گونه از فرامینیفر و غیرفرامینیفر شناسایی شده است. براساس فسیلهای شاخص مانند Pseudocyclammina lituus, Mesoendothyra croatica, Kurnubia palastiniensis, Nautiloculina oolithica, Freixialina planispiralis, Andersenolina cf. alpina, Alveosepta jaccardi, , Choffatella cf tingitana, Salpingoporella pygmaea. سن سازند مزدوران در شرق حوضه کپه داغ ژوراسیک بالایی )کیمیریجین- تیتونین) تعیین گردید. علاوه بر این 6 جنس براکیوپود نیز شناسایی شده است.

کلمات کلیدی

, روزنداران, ژوراسیک, سازند مزدوران, کپه داغ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066644,
author = {زهره کدیور and وحیدی نیا, محمد and عبدالمجید موسوی نیا},
title = {مطالعات فسیل شناسی و چینه شناسی سازند مزدوران در شرق حوضه کپه داغ},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2017},
location = {طبس, ايران},
keywords = {روزنداران، ژوراسیک، سازند مزدوران، کپه داغ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات فسیل شناسی و چینه شناسی سازند مزدوران در شرق حوضه کپه داغ
%A زهره کدیور
%A وحیدی نیا, محمد
%A عبدالمجید موسوی نیا
%J یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2017

[Download]