یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( چینه نگاری سکانسی رسوبات مخلوط کرتاسه بالایی منطقه بجستان )

نویسندگان: سیدحسین حسینی , محمد وحیدی نیا , مهدی نجفی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسوبات کرتاسه بالایی مورد مطالعه واقع در شمالشرق بجستان و شرق ایران مرکزی 5/352 متر ضخامت داشته و از سه مجموعه آواری- تبخیری- کربناته تشکیل شده اند. مرز زیرین این توالی به سبب پوشش با آبرفتهای کواترنر نامشخص است و در مرز بالایی نهشته های کواترنر با ناپیوستگی زاویه دار راسب شده اند. بر مبنای جنس دیواره فرامینیفرهای بنتیک و همچنین رخساره های موجود، این رسوبات طی یک سکانس رسوبی رده سوم نهشته شده اند . این سکان رسوبی به ترتیب در دسته رخساره های LST, TST و HST راسب شده است که هر دسته رخساره خود شامل چند پاراسکانس پیشروی و پسروی نیز می باشد. مرز سکانسی آغازین توالی با توجه به پوشش و از طرفی راسب شدن لایه کنگلومرایی بر روی آن SB ? و مرز پایانی توالی با توجه به شواهد خروج ازآب و فرسایشی بودن SB 1 است. سطح آب این نهشته ها در زمان رسوبگذاری با منحنیهای جهانی تا حدودی متفاوت است و تفاوت های موجود ناشی از پیشروی و پسروی های متناوب به سبب تکتونیکی بودن منطقه است.

کلمات کلیدی

, کرتاسه بالایی, سکان رسوبی, فرامینیفر بنتیک, بجستان, کنیاسین میانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066647,
author = {حسینی, سیدحسین and وحیدی نیا, محمد and نجفی, مهدی and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {چینه نگاری سکانسی رسوبات مخلوط کرتاسه بالایی منطقه بجستان},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2017},
location = {طبس, ايران},
keywords = {کرتاسه بالایی، سکان رسوبی، فرامینیفر بنتیک، بجستان، کنیاسین میانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چینه نگاری سکانسی رسوبات مخلوط کرتاسه بالایی منطقه بجستان
%A حسینی, سیدحسین
%A وحیدی نیا, محمد
%A نجفی, مهدی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2017

[Download]