یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( چینه نگاری سکانسی سازند آبدراز در برش باغک- پادها (شرق کپه داغ) براساس مطالعات پالینوفاسیس )

نویسندگان: الهام داوطلب , محمد وحیدی نیا , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات چینه نگاری سکانسی بر روی سازند آبدراز در برش ترکیبی باغک- پادها با ضخامت 359 متر در شرق حوضه کپه داغ انجام پذیرفته است . با توجه به تشکیل این سازند در نواحی نسبتاَ عمیق، انجام این مطالعات و تعیین واحدها ی سکانسی با کمک داده های رسوب شناسی با مشکل همراه می باشد از این رو از شواهد فسیلی و مطالعات پالینوفاسیس برای این منظور استفاده شده است . براساس مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیک، سن سازند آبدراز در این برش انتهای تورونین میانی تا کامپانین پیشین پیشنهاد شده است . از پارامترهای پالینوفاسیسی از جمله تعیین درصد فراوانی و تنو ع گونه های داینوفلاژله ای و ... برای تفسیر چینه نگاری سکانسی استفاده شده است .تغییر در هر یک از داده ها نشان دهنده تغییراتی در بالا و پایین رفتن سطح آب دریا در طول برش می باشد. با تلفیق داده های به دست آمده در این برش هفت سکانس رسوبی رده 3 دارای شش مرز سکانسی نوع 2 Type II تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, سازند آبدراز, برش باغک - پادها, تورونین, کامپانین, داینوفلاژله, چینه نگاری سکانسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066648,
author = {داوطلب, الهام and وحیدی نیا, محمد and ابراهیم قاسمی نژاد and عاشوری, علیرضا},
title = {چینه نگاری سکانسی سازند آبدراز در برش باغک- پادها (شرق کپه داغ) براساس مطالعات پالینوفاسیس},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2017},
location = {طبس, ايران},
keywords = {کپه داغ، سازند آبدراز، برش باغک - پادها، تورونین، کامپانین، داینوفلاژله، چینه نگاری سکانسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چینه نگاری سکانسی سازند آبدراز در برش باغک- پادها (شرق کپه داغ) براساس مطالعات پالینوفاسیس
%A داوطلب, الهام
%A وحیدی نیا, محمد
%A ابراهیم قاسمی نژاد
%A عاشوری, علیرضا
%J یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2017

[Download]