مطالعات تاریخ اسلام, دوره (9), شماره (34), سال (2017-12) , صفحات (131-160)

عنوان : ( نقش کارگزاران امام علی در تامین امنیت اقتصادی )

نویسندگان: وجیهه گل مکانی , هادی وکیلی , علی ناظمیان فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حکومت امام علی(ع)به عنوان نمونه ماندگاری از نظام مطلوب اقتصادی در تاریخ اسلام، رهیافت های مناسبی را برای مدیران اقتصادی جامعه امروز عرضه می کند. امنیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف عمده نظام اقتصادی اسلام، در شمار عمده ترین کارکردهای دولت ها نیز به شمار می رود و مهم ترین شاخص سنجش آن کاهش فساد اقتصادی از طریق به کارگیری کارگزاران شایسته و مومن است. پرسش عمده ای که این مقاله می کوشد تا به تبیین آن همت گمارد این است که کارگزاران امام علی تا چه میزان در تامین امنیت اقتصادی جامعه تحت فرمان آن حضرت ایفای نقش نمودند؟یافته های این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و متکی به داده های آماری است نشان می دهد که بر خلاف مشهور،بیشتر کارگزاران امام با درجات متفاوتی از وفاداری به آرمان های علوی،در تأمین امنیت اقتصادی جامعه نقش داشتند و تنها سیزده درصد از آنها مرتکب خیانت شدند که مورد مواخذه قرار گرفتند

کلمات کلیدی

, امام علی, امنیت اقتصادی, کارگزاران, مفاسد اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066660,
author = {گل مکانی, وجیهه and وکیلی, هادی and ناظمیان فرد, علی},
title = {نقش کارگزاران امام علی در تامین امنیت اقتصادی},
journal = {مطالعات تاریخ اسلام},
year = {2017},
volume = {9},
number = {34},
month = {December},
issn = {2228-6713},
pages = {131--160},
numpages = {29},
keywords = {امام علی، امنیت اقتصادی، کارگزاران، مفاسد اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش کارگزاران امام علی در تامین امنیت اقتصادی
%A گل مکانی, وجیهه
%A وکیلی, هادی
%A ناظمیان فرد, علی
%J مطالعات تاریخ اسلام
%@ 2228-6713
%D 2017

[Download]